1. klassi astumine

Hea tulevase 1. klassi lapse vanem!

Teie laps alustab kooliteed Rakvere Gümnaasiumis.
Avame kolm esimest klassi. Õpetajateks on Pille-Riin Pukk, Inga Heinaste, Rutt Tubli ja Elerin Raid.
Alustavate klasside õppekavad on võrdsed. Õpilased jaotatakse klassidesse nii, et kõigis klassides oleks poisse ja tüdrukuid võrdselt.

1. klassi laste tunnid algavad kell 8.50 st ühe tunni võrra hiljem kui ülejäänud õpilastel.

Riiklik õppekava näeb ette, et võõrkeele õpet alustatakse 3. klassis. Rakvere Gümnaasiumis algab inglise keele õpe 2. klassi II poolaastast. Nii jätkub kooli pikaajaline keeleõppe traditsioon.

Taotlusi võetakse vastu kooli kantseleis (Vabaduse 1).
Kantselei on avatud tööpäeviti 9.00-13.00. Taotluse saab ka eelnevalt välja printida SIIT.
Kaasa palume võtta:
1) lapse isikut tõendava dokumendi;
2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi;
3) väljavõtte lapse tervisekaardist;
4) lapse koolivalmiduskaardi (hiljemalt 22.juuni);
5) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.

Kooli mütsi  saab tellida kooli kantseleis kuni 31.07.2018. Kantseleis on proovimiseks erinevas suuruses mütse. Tellimiseks on vaja kanda Rakvere Linnavalitsuse kontole nr EE911010502001211001 16 eurot (soovi korral võib tellida ka mütsimärgi (1.50 eurot)). Selgitusse märkida: koolimütsi tellimine, õpilase nimi, klass ja mütsi suurus.

Meil ei ole koolis kokku lepitud oma kooli koolivormi, on ainult koolimüts ja logo, mida kasutakse kooli tunnusena rõivastel (sportsärgid,näiteringi särgid jne.) Aga mõnede algklasside aktiivsed lapsevanemad on omaalgatuslikult võtnud ühiselt ette, ja tervele klassile teinud ilusa ühesuguse riietuseseme kooli logoga. Seni valminud ühtsed vestid on tellitud Norrison OÜ-st.

RAKVERE GÜMNAASIUMI ÕPILASED OSALEVAD AKTIIVSELT HARIDUSPROGRAMMIS ,,ETTEVÕTLIK KOOL“.

Ettevõtlik õpilane on tahan-suudan–teen eluhoiakuga,  julge algataja, otsib uusi lahendusi, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

Ettevõtliku hoiaku kujundamine aitab:

ü  siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
ü  tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
ü  muuta õppetöö huvitavamaks;
ü  tuua sära silmadesse nii õpilastel, õpetajatel kui ka vanematel;

ü  panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.


Kõigile rahvastikuregistri andmetel Rakveres elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Rakvere linna munitsipaalkoolis.
Rakvere Linnavalitsuse info 1. klassi astuvate laste vanematele asub  SIIN.
,,Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" asub SIIN .