1. klassi astumine

Hea tulevase 1. klassi lapse vanem!

Teie laps alustab kooliteed Rakvere Gümnaasiumis.
Kõigile vanematele on saadetud e-kiri, palun vaadake ka postkasti prügifaile!


Pärast ARNO koolikoha kinnitamist tuleb koolile esitada kirjalik taotlus ja muud vajalikud dokumendid. Info SIIN
Taotluse saab ka eelnevalt välja printida SIIT ja/või saata digiallkirjastatuna aadressile post@rakgym.edu.ee

Avame kolm esimest klassi. Alustavate klasside õppekavad on ühesugused. 

1. klassi õpilaste tunnid algavad kell 8.50 st ühe tunni võrra hiljem kui ülejäänud õpilastel. Varem kooli tulnud lastele on pikapäevarühm 8.00-8.45. Pikapäevarühm töötab pärast tunde kella 15ni. Pikapäevarühma töökorralduse info SIIN. 

Riiklik õppekava näeb ette, et esimese võõrkeele õpet alustatakse 3. klassis. Rakvere Gümnaasiumis algab inglise keele õpe 2. klassi II poolaastast. Nii jätkub kooli pikaajaline keeleõppe traditsioon.

1. klassi astuvate laste vanemate koosolek toimub 17. juunil  2021 kell 18  Tallinna tänava õppehoones (Tallinna 29).
Ootame ainult ühte vanemat pere kohta. Kahjuks ei saa me koosolekule kutsuda lapse mõlemat vanemat, kui peame tagama kehtivatest piirangureeglitest kinni pidamise. Palume koosolekule tulles kaasa võtta oma isiklik kirjutusvahend.

Kooli mütsi  saab tellida kooli kantseleis kuni 31.07.2021. Kantseleis on proovimiseks erinevas suuruses mütse. Tellimisinfo asub SIIN.

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Rakveres elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Rakvere linna munitsipaalkoolis.
Rakvere Linnavalitsuse info 1. klassi astuvate laste vanematele asub  SIIN.
Rakvere Linnavalitsuse info kooli alguse toetuse kohta asub SIIN.
,,Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" asub SIIN .

Meil ei ole koolis kokku lepitud oma kooli koolivormi, on ainult koolimüts ja logo, mida kasutakse kooli tunnusena rõivastel (sportsärgid,näiteringi särgid jne.) Mõnede klasside aktiivsed lapsevanemad on omaalgatuslikult võtnud ühiselt ette, ja tervele klassile teinud ilusa ühesuguse riietuseseme kooli logoga. Seni valminud ühtsed vestid on tellitud Norrison OÜ-st.

RAKVERE GÜMNAASIUMI ÕPILASED OSALEVAD AKTIIVSELT HARIDUSPROGRAMMIS ,,ETTEVÕTLIK KOOL“.

Ettevõtlik õpilane on tahan-suudan–teen eluhoiakuga,  julge algataja, otsib uusi lahendusi, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

Ettevõtliku hoiaku kujundamine aitab:

ü  siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
ü  tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
ü  muuta õppetöö huvitavamaks;
ü  tuua sära silmadesse nii õpilastel, õpetajatel kui ka vanematel;
ü  panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.