1. klassi astumine

Hea tulevase 1. klassi lapse vanem!

Teie laps alustab kooliteed Rakvere Gümnaasiumis.
Rakvere Linnavalitsuse info SIIN.

Pärast ARNO koolikoha kinnitamist tuleb koolile esitada kirjalik taotlus ja muud vajalikud dokumendid. Info SIIN
Taotluse saab ka eelnevalt välja printida SIIT ja/või saata digiallkirjastatuna aadressile post@rakgym.edu.ee

25. aprillist 13. maini toimub kõikides koolides avalduste jm dokumentide vastuvõtt.
Taotlusi 1. klassi astumiseks saab esitada e-postile: post@rakgym.edu.ee ja 2.-13. maini ka kantseleis (Vabaduse 1) kohapeal

Rakvere linnavalitsuse info kooli alguse toetuse kohta SIIN. 

Alustavate klasside õppekavad on ühesugused. 


Riiklik õppekava näeb ette, et esimese võõrkeele õpet alustatakse 3. klassis. Rakvere Gümnaasiumis algab inglise keele õpe 2. klassi II poolaastast. Nii jätkub kooli pikaajaline keeleõppe traditsioon.

1. klassi astuvate laste vanemate koosolek toimub ... (info täpsustamisel).

Kooli mütsi  saab tellida kooli kantseleis kuni 31.07.2022. Kantseleis on proovimiseks erinevas suuruses mütse. Tellimisinfo asub SIIN.

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Rakveres elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Rakvere linna munitsipaalkoolis.

,,Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" asub SIIN .

RAKVERE GÜMNAASIUMI ÕPILASED OSALEVAD AKTIIVSELT HARIDUSPROGRAMMIS ,,ETTEVÕTLIK KOOL“.

Ettevõtlik õpilane on tahan-suudan–teen eluhoiakuga,  julge algataja, otsib uusi lahendusi, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

Ettevõtliku hoiaku kujundamine aitab:

ü  siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
ü  tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
ü  muuta õppetöö huvitavamaks;
ü  tuua sära silmadesse nii õpilastel, õpetajatel kui ka vanematel;
ü  panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.