eTwinning RG-s

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks kõikidele koolis töötavatele ja õppivatele inimestele.
eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida, koostööd teha ja omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda. 
eTwinningu tegevusi Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

eTwinningu kohta saab rohkem lugeda 
facebook.com/etwinning


Rakvere Gümnaasiumi 1.- 6. klasside osalemine eTwinningu projektides:

"A European Winter" - talv, 2013 (4.a P-R Pukk)

"My Hometown" - kevad, 2014. (3.a M. Kütt, 5.a P-R Pukk)


"Music and sounds around us" - jaanuar, 2015 (1.b P-R Pukk, 2.b I. Heinaste, 4.a M.Kütt)


Multiprojekt "Tervisepäev meie koolis" - veebruar 2015 (1.b P-R Pukk, 4.a M. Kütt)


"Sügise märgid sügise sünnipäeval" - sügis,  2015 (2.b P-R Pukk, 5.a M.Kütt)
Kvaliteedimärk SIIN.

"Minu kooli top5 ruumid" - november, 2015 (5.a M. Kütt)

"Christmas card"- november/detsember 2016 (3. a Kristi Reineberg)"

Projektide blogid