eTwinning RG-s2018. aastal on eTwinningu keskseks teemaks kultuuripärand. See annab võimalus tutvustada meie kultuuri ja avastada teiste eripära.

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks kõikidele koolis töötavatele ja õppivatele inimestele.
eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida, koostööd teha ja omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda.
eTwinningu tegevusi Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
eTwinningu kohta saab rohkem lugeda etwinning.net
facebook.com/etwinning


RAKVERE GÜMNAASIUMI 1. - 5. KLASSIDE 
OSALEMINE ETWINNINGU PROJEKTIDES:


Õppeaasta 2018/2019
Kultuuripärandi teemaline "Elu enne internetti"
Life before Interne
Aeg: november, 2018 - aprill, 2019 
Osalejad: osalevad kõik klassid RG Tallinna tn õppehoonest)
Kokkuvõte: slaidiesitlus
Õppeaasta 2017/2018
  • "International communication by making friends" - talv, 2018 (4.a Kristi Reineberg, 4.c Külli Tropp, inglise keele õpetajad Vesta Rahuoja, Liina Lillepalu)

Me osalesime E-twinningu projektis „International communication by making friends”. See koosnes kolmest osast.
I Kirjad. Pidime kirjutama inglise keeles enda hobidest, perest, kodust. Õpetaja Vesta ja Liina kontrollisid jutud üle ja parandasid vead. Kirjutasime puhtandid ja kaunistasime kaardid. Valmis tööd saatsime Hispaaniasse, Türki ja Itaaliasse. Saime neilt ka vastused. Oli huvitav lugeda.
II. Pidime tegema postrid sõprusest. Töötasime rühmades. Kokku kleepisime ühe suure postri. Jäime oma tööga väga rahule.
III Kooli tutvustav video. Seda oli väga huvitav teha.

Meile meeldis see projekt väga! Huvitav oli vaadata teiste riikide töid, õppisime palju uusi inglisekeelseid sõnu.

Kokkuvõtte tegid Andero Aigla ja Max Kristofer Pajupuu 4.a klassist


  • "ABC in songs and pictures" - talv-kevad, 2018 (2.a Mare Kütt, Vesta Rahuoja, Liina Lillepalu) 
Osalevad riigid: Eesti, Hispaania, Serbia, Portugal.
Tutvustame ennast ja eesti tähestikku -VIDEO.
Tähestikulaul eesti keeles - VIDEO.
Tähestikulaul inglise keeles - VIDEO.
Toimus skype-kohtumine partnerkooliga Serbiast.

Õppeaasta 2016/2017
  • "Christmas card"- november/detsember 2016 (3. a Kristi Reineberg)" 
Õppeaasta 2015/2016
  • "Sügise märgid sügise sünnipäeval" - sügis, 2015 (2.b P-R Pukk, 5.a M.Kütt)
Kvaliteedimärk selle projekti eest SIIN.
  • "Minu kooli top5 ruumid" - november, 2015 (5.a M. Kütt) 
Õppeaasta 2014/2015
  • "Music and sounds around us" - jaanuar, 2015 (1.b P-R Pukk, 2.b I. Heinaste, 4.a M.Kütt) 
  • Multiprojekt "Tervisepäev meie koolis" - veebruar 2015 (1.b P-R Pukk, 4.a M. Kütt) 
Õppeaasta 2013/2014
  • "A European Winter" - november, 2013 (4.a P-R Pukk) 
  • "My Hometown" - kevad, 2014 (3.a M. Kütt, 5.a P-R Pukk, inglise keele õpetajad Liina Lillepalu, Vesta Rahuoja)