teisipäev, 7. august 2018

Õppeaasta avaaktused

2018/2019. õppeaasta avaaktused toimuvad laupäeval, 1. septembril Vabaduse tn koolimaja aulas järgmistel aegadel:

8.30 6.-8. klass,
9.30 9.-11. klass,
11.00 2.-5. klass,
13.00 1. ja 12. klass.

Kohtumiseni!

Õpikute laenutamine 2018/19. õppeaastaks

Reedel, 31.08 kell 9-15 laenutatatakse õpikuid 4.-5. klassi õpilastele Tallinna tn õppehoone raamatukogus (III korrus).

1.-3. klassi õpilased ja vene õppekeelega klasside õpilased saavad õpikud kätte 3. septembril.

Info telefonidel 
32 53 085 (Vabaduse tn raamatukogu) või 
32 43 429 (Tallinna tn raamatukogu).

Vabaduse tänava õppehoone õpilaste õpikute laenutamise INFO.
kolmapäev, 27. juuni 2018

RAKVERE GÜMNAASIUM
eTwinningu kooli märk 2018-2019 Rakvere gümnaasiumile

See on rahvusvaheline tunnustus koolile tehtud töö eest eTwinning projektidega.
Rakvere Gümnaasiumi eTwinningu koostööprojektidega saab tutvuda SIIN.

Tunnusmärgini jõudis kokku 1211 kooli üle Euroopa. Eestis sai auhinnatud 6 kooli ja 2 lasteaeda. eTwinning tunnustas koolide õpetajate meeskonna ja koolijuhi panust ning pühendumust. See tunnustus rõhutab kooli eTwinningu meeskonna saavutusi.

teisipäev, 12. juuni 2018

Kokkuvõte tegusast õppeaastast

11. juunil toimus Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tn õppehoones projektipäev. Klassid, kes õppeaasta jooksul viisid läbi ettevõtlikke tegevusi või projekte, valmistasid plakatid ning panid kooli koridori seinale. Kõiki projekte tunnustati 12. juuni aktusel.

2017/18 ÕPPEAASTA ETTEVÕTLIKUD TEGEVUSED:

2. a projekt koos 5. b klassiga "Heategevuslik loterii"

2. b ja 3.b Mardi-Kardikarnevali tegevused

4.a Kuusemetsa kohvik Jõuluhotelli ajal

PUBLIKU LEMMIK - 2.c ja 3.c Mardi-Kadrikarnevali tegevused

ILULOOMISE PROJEKT - 3.a ja 4.a EV 100 sünnipäevaks valminud projekt "100 lille, 100 sõpra"
Projektiga osaleti Keskkonnakäpa konkursil, kus see valiti rahvalemmikuks. 
10. juunil olid 3.a ja 4.a õpilased koos õpetajatega kutsutud Keskkonnakäpa tunnustusüritusele keskkonnaminister Siim Kiisleri vastuvõtule Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskusesse.
ETTEVÕTLIK KLASS -  5.b ja ETTEVÕTLIK ÕPETAJA Inga Heinaste
Projektid: "Loomade varjupaiga abistamine", "Heategevuslik loterii", "Karuoti loterii" jõuluhotelli ajalKõikide 2017/18 projektide kohta saab täpsemat infot lugeda siit
Publiku lemmiku valimine toimus Google vormi kaudu, millesse sai QR koodi abil:

Õppeaasta lõpul võis koridori seinal näha kokkuvõtet ka 1. klasside korraldatud Päkapikunädalast...

...ning vaatlusest "Röövikust liblikani", milles osalesid 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.d ja 4.a 


KAUNIST JA PÄIKESELIST SUVEVAHEAEGA!

TOREDAT SUVEVAHEAEGA!

Laps on laps.
Kas laisk või kraps,
tuim või tark
või tulehark-
ikkagi on laps ju laps,
saab suuremaks ja targemaks
ja järjepanu paremaks.

Lapse pärast pole vaja
muretseda kogu aja.
Pole keegi varem näinud,
et on mõni lapseks jäänud.
Suureks kasvab iga laps
ja tublimaks
ja targemaks.
(Aidi Vallik "Lapse kasvamine")

Rakvere gümnaasiumis algas suvevaheaeg. Viimase koolipäeva aktusel said tunnustuse tublid õppijad ja ettevõtlikud õpilased.
Kohtumiseni sügisel!
teisipäev, 5. juuni 2018

SPELLING VÕISTLUS

4. juunil toimus aulas inglise keelne võistlus "Spelling Bee". Võistlesid neljandate klasside õpilased.

I koht Mia Beldman
II koht Linell Saarne
III koht Keir Einberg


Juuni alguses toimus ka kolmandate klasside sõnade kirjutamise võistlus.
Õpilased pidid kirjutama inglise keeles viie minuti jooksul nii palju sõnu kui teavad.

I koht Sandra Rätsep
II koht Henry Paap
III ja IV koht läksid jagamisele 
Britta Preismann, Markus Metsaveer.

esmaspäev, 4. juuni 2018

Heategevuslik loterii Rakvere Haigla lastetubade heaks

1. juunil toimus Rakvere linna "Kreisi Noortepäev" Rakvere gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone siseõues. 
5. b klassi õpilaste algatusel ja koostöös 2.a klassiga korraldati heategevuslik loterii Rakvere Haigla lastetubadesse vajalike vahendite ostmiseks. 
Loterii jaoks annetati koolikaaslaste, lastevanemate ja õpetajate poolt mitmesuguseid mänguasju, käsitööesemeid, puslesid, raamatuid. Loterii auhindade seas oli ka maitsvaid küpsetisi. Loterii pilet maksis 50 senti. Hea ilm meelitas kohale hulganisti ostjaid. 5.b ja 2.a klassi õpilased olid koostöös aktiivsed kauplejad - väike müüs, suur juhendas ja abistas.


Sujuva koostöö tulemusel ning aktiivsete ostjate toel kogunes haigla toetuseks 153 eurot, mille eest osteti Rakvere Haigla lastetubadele puslesid, raamatuid, tegevustäringuid ja -kaarte ning värvipliiatseid. Kõik kingitused anti haiglale üle 11. juunil.

Täname kõiki annetajaid, ostjaid ja Rakvere Haigla personali!

neljapäev, 31. mai 2018

RÖÖVIKUST LIBLIKANI 2018

1.a, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.d, 4.a klassid jälgisid kevadel rööviku arenemist liblikaks. 29. mail lasti üheskoos liblikad lendu.


teisipäev, 29. mai 2018

Juhan Kunderi Seltsi jutuvõistluse lõppüritus

24. mail kell 14.00 toimus Juhan Kunderi jutuvõistluse " Roheline ringkäik" , "Avastusretk looduses" tunnustusüritus Rakvere Teatris.

Rakvere Gümnaasiumist olid kutsutud

Elise Bobõlski (3b)
Arabella Altroff (3b)
Linell Saarne (4c)
Elis Roosla (4c)
Tauri Ilves (4a)
Silver Ilves (2c)

Toimus ekskursioon teatris ja näitleja Margus Groznõi luges ette tunnustuse saanud töid.

Oli tore pärastlõuna.

pühapäev, 27. mai 2018

Astrolaat

Sellel nädalavahetusel, 26.-27. mail 2018 toimus Tartus Õpilaste Astrolaat SPARK Makerlabis. Meie kooli tiimi kuulusid 4.c klassist Rasmus ja Hans-Kristjan ning 6.c klassist Ainar. Astrolaat lõppes vahva teadusshowga. Poiste töö sai pärjatud parima leiutajate tiimi auhinnaga. Samuti said nad ka publiku lemmiku tiitli.

neljapäev, 24. mai 2018

RAAMATUKOGUTUND LASTEKIRJANIKUGA

Mai kuus toimusid RG Tallinna tn raamatukogus 1.-3. ja 4. b klassile kohtumised Reet Bobõlskiga, kes on Rakvere Gümnaasiumi õpetaja ja vilistlane, mitmete eesti keele õpikute autor ja kaasautor ning lastekirjanik. 
Reet Bobõlski tutvustas oma uut lasteraamatut "Mustikavõõpaja ja teised lood" ja rääkis, kuidas sünnivad raamatud. Iga osaleja sai kohtumisest mälestuseks raamatutegelasega järjehoidja.
teisipäev, 22. mai 2018

HEATEGEVUSLIK LOTERII


Ettevõtlikud 2. a ja 5.b klass koguvad 
annetusi heategvusliku loterii jaoks. 

Täpsem info plakatil:
esmaspäev, 21. mai 2018

KESKKONNATEEMALINE FILMIPROGRAMM TEATRIKINOS

Rakvere Gümnaasiumi 1.-3. klassi õpilased külastasid Rakvere Teatrikino, kus näidati lastesaate “Prügihunt ja Superjänes” kahte osa: “Prügiauto ja jäätmejaam” ja “Killerkoti kuningriik”. 

Filmiprogrammi juhatas sisse Maia Simkin.
laupäev, 19. mai 2018

KEVADKONTSERT

17.mail toimus peamajas kooli kevadkontsert. 
Esinesid Rakvere Gümnaasiumi lauljad ja tantsijad.teisipäev, 8. mai 2018

Maikuu on roheline kuu

MAI 2018
ROHELINE KUU 

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.


Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.

Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Eesmärgid:
Õpilane tajub ja väärtustab oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega.
Õpilane väärtustab loomingut ja kujundab ilumeelt.
Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.
Õpilane oskab ideid ja algatusi analüüsida ning teistega koostöös ellu viia.
Õpilane tahab ja oskab osaleda ühistes ettevõtmistes.
Õpilane oskab võrrelda enda tööd teistega ning nii enda kui ka kaaslaste saavutusi väärtustada.
Õpilane käitub loodust hoidvalt.
Õpilane austab oma kodupaika, kodumaad, hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve.

MAIKUUS pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus
*Kultuuri- ja väärtuspädevus
*Enesemääratluspädevus
*Digipädevus
*Õpipädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...
7. - 11. mai – EV100 koostööprojekt "100 lille, 100 sõpra", lillede istutamine koolimaja ette (3.a ja 4.a klass)
8. mai – õpetajatele koolitus "Nutiseadmete kasutamine loodusõpetuses"
9. mai – lahtised tunnid Viimsi Kooli õpetajatele
10. mai – 1.-2. klassi loodusloopäev Haljalas
17. mai – RG kevadkontsert „100 KEVADMÄRKI“ Vabaduse tn aulas kell 18.00
18. mai – rahvatantsijad lasteaedade võimlemispeol (3.b ja 4.c klass)

21. – 27. mai Rakvere linna ROHENÄDAL
E – rohelise teekonna päev (autod koju ja jala kooli!)
E – stiilipäev "Mulle meeldib roheline", roheliste aksessuaaride ja riietuse päev, ühispilt
E –laste keskkonnateemaline filmiprogramm Rakvere Teatrikinos 1.-3.klassile
K – Rohuaia keskkonnalaat (esineb 3.c klass)
N – ekskursioonid teemaparkidesse (Rakvere veetöötlusjaam, Rakvere reoveepuhasti,
Lääne-Viru jäätmekeskus)
R – õuestöötamise ja -õppimise päev (erinevad õpitegevused looduses ja värskes õhus)

29. mai – 9.c klassi tutipidu kell 12.00
29. mai – tunnustusõhtu „Tragi Tegija 2018“ Vabaduse tn aulas kell 17.30
31. mai – sööklas Eesti rahvustoitude III päev

esmaspäev, 7. mai 2018

100 LILLE, 100 SÕPRA!

3.a ja 4.a klassi õpilased koos oma õpetajatega on teinud heateo loodusele ja keskkonnale ning sellise hea teoga osaletakse Keskkonnakäpa konkursil. See konkurss tunnustab keskkonnasõbralikku haridustegevust.
Varsti saab linnarahvas nautida laste enda kasvatud lillede ilu vanadest rättidest meisterdatud lillepottides. 

Hääleta ise ja kutsu sõbrad ka appi!

Rahvahääletusel saavad osaleda kõik huvilised, kasutades selleks kandidaatide juures olevat Facebooki like nuppu.

Hääletada saab KESKKONNAKÄPP lehel.Rakvere Gümnaasiumi õpilaste fotonäitus "Minu põnev Eesti"

... on üleval Rohuaia lasteaias.