teisipäev, 17. aprill 2018

Rahvusvaheline tunnustus - eTwinningu kooli märk 2018-2019
Rakvere Gümnaasium sai rahvusvahelise tunnustuse - eTwinningu kooli märgi aastateks 2018-2019.
eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis ühendab eri riikide koole. Koolid saavad selles keskkonnas suhelda, koostööd teha ning projekte luua.

Eestis on palju koole ja lasteaedu, kes eTwinningu projektides kaasa löövad, neid on lausa 864. Euroopas on eTwinninguga seotud haridusasutusi 191 473.  Tutvu kogukonnaga SIIN.

Tunnusmärgini jõudis kokku 1211 kooli üle Euroopa. Eestis sai auhinnatud 6 kooli ja 2 lasteaeda, neist üheks on Rakvere Gümnaasium. eTwinning tunnustas koolide õpetajate meeskonna ja koolijuhi panust ning pühendumust. See tunnustus rõhutab mitte üksisiku, vaid kooli eTwinningu meeskonna saavutusi.

Auhinnatud koolid ...
*on nähtavad Euroopa tasandil,
*moodustavad eTwinningu juhtkoolide võrgustiku, et inspireerida eTwinningu arengut ka tulevikus,
*on juhtpositsioonil järgmises valdkondades:
   - digipraktika,
   - e-turvalisuse praktika,
   - uuenduslik ja loov lähenemine pedagoogikale,
   - pidev töötajate kutsealase arengu edendamine,
   - personali ja õpilaste koostöö õppetavade edendamisel.

Tunnusmärgi pälvinud koolide õpetajaid ja juhtkonda kutsutakse osalema kutsealase arengu programmides. Mare Kütt ja Kadi Kruusmaa osalevad 14.-16. mail Itaalias Roomas toimuval eTwinningu teemakonverentsil “Empowering eTwinning Schools: leading , learning sharing”.

Vaata kõiki auhinnatud haridusasutusi SIIT.

Rakvere Gümnaasiumi eTwinningu koostööprojektidega saab tutvuda SIIN.

4.-5. KLASSIDE SAALIHOKI TURNIIR

11.aprillil toimus traditsiooniline 4.-5.klasside saalihoki turniir. Seekord osales 10 tublit võistkonda, kes olid paigutatud kahte alagruppi. Alagruppide võitjad selgitasid pingelises ja ülimalt tasavägises finaalis peale 2:2 lõppenud normaalaega võitja karistuslöökidega (e. keskjoonelt vabalöögid väravasse). Seekord oli osavam 5c klassi I võistkond, teisele kohale tuli 5a - 5d ühisvõistkond.


Võitjavõistkonda kuulusid (5c): Martin, Kelly, Elisabeth, Marco, Mirko ja Simo, kellele ulatas peakohtunik Alar ka õpetaja Martini valmistatud hokikepi kujulise karika.

Parima mängija tunnustuse sai Kevin Fetisov (5d).

Kiitus kõigile osalejatele ja kaasaelajatele!reede, 13. aprill 2018

E-KÜLALISTUND

13. aprillil osalesid Rakvere Gümnaasiumi 2.a, 2.c ja 3. d klass e-külalistunnis "Kuidas taaskasutusega maailma päästa". Käsitööõpetaja Anna Lutter  rääkis taaskasutusest ja näitas enda valmistatud esemeid.

Videot e-külalistunnist saab järele vaadata SIIT

Pärast video vaatamist asusid õpilased meisterdama. Hiljem valmis asjadest vahva näitus, mis on üleval 1. korruse koridori aknalaudadel. neljapäev, 12. aprill 2018

TUTIPIDU

12.aprillil toimus RG Vabaduse tn õppehoones 
12. klassi õpilaste tutipidu.Vahvatele abiturientidele esinesid needsamad 1.klasside õpilased, kes 1.septembril suurte ja julgete kaheteistkümnendike käekõrval kooliteed alustasid. 


1.klasside õpilased esinesid laulude, luuletuste ja tantsudega, kinkisid abiturientidele liblikad ja palju häid soove.


kolmapäev, 11. aprill 2018

KOOLIDEVAHELISED UJUMISVÕISTLUSED

4. aprillil toimusid Aqva  ujulas Rakvere linna koolide ujumisvõistlused. 

6x50m teateujumises sai kuldse võidumedali kaela 4.klassi võistkond koosseisus Elge Salu (4b), Elis Roosla (4c), Anastasia Nikultša (4a), Hans-Kristjan Kaptein (4c), Kristjan Soidla (4b) ja Jürgen Rohioja (4b).

5.klasside võistkond saavutas tubli III koha koosseisus Kelly Rippinen (5c), Ann-Elis Ojavere (5b), Liisa Jõgi (5b), Erik Papstel (5b), Ranno Olvet (5b) ja Karl Martin Kukor (5c).

Kiitus tublidele ujujatele!


5.b klassi õpilased saksakeelsel teatripäeval „Kreativfabrik“


Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldas 11. aprillil üleriigilise saksakeelse teatripäeva „Kreativfabrik“. 

Selleaastase üritusega tähistati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, seetõttu kutsuti koole üles esitama eesti autorite loomingut saksa keeles. 

5. b klassi saksa keele õppijad (Georg Viita, Mattias August Alavere, Ann-Elis Ojavere, Liisa Jõgi, Mirel Väli ja Hedvig Altmäe) esitasid Oskar Lutsu följetoni „Viis väikest pakikest“. 

RG näitlejad olid kõige nooremad, kuid esinesid vapralt. Kuigi tegemist ei olnud võistlusega, leiti võimalus tunnustada iga truppi. 

Meie etteaste pälvis nn kirjandusliku meistriteose Oscari. 

Hedvig Altmäe nimetati noorema astme parimaks naisnäitlejaks.

Teatripäev oli üks paljudest üritustest sel nädalal alanud SAKSA KEVADE kultuuriprogrammist.


Õpilasi valmistas ette õpetaja Kalle Lina.

 

APRILLI HEATEGEVUSLIKUD PROJEKTID

Aprill on heategevuskuu. 5.a ja 5.b klass on eestvedajateks heategevuslikele projektidele, kuhu kõigil RG töötajatel, lapsevanematel ja õpilastel on võimalik anda oma panus.

5.a kogub raamatuid                        Raamatute nimekiri:
keskraamatukogule:               


Loomade varjupaikade abistamise projekti info:

teisipäev, 10. aprill 2018

MÄRTSIKUU PARIMAD KUULAJAD

Teisipäeval, 10.aprillil klassijuhataja tunni ajal  tunnustati märtsikuu parimaid kuulajaid.

1.a klass – Liisa Kask, Tormi Sööl
1.b klass – Liisu Liivaste, Jaden Leo Walsh
1.c klass - Hanna-Liisa Varn, Nikita Nikultša
1.d klass - Mirelle Ledis, Richard Nau
2.a klass – Annabel Polski, Gregor Ojaäär
2.b klass – Loore Keel, Mihhail Misjutin
2.c klass – Maarit Tammiksaar, Rasmus Koppel
3.a klass – Mia-Keitlin Tänavots, Aleksandr Kovalenko
3.b klass - Sofia Holst, Daniel Nõmmeloo
3.c klass – Liis Lambing, Alari Inno
3.d klass - Kaija Vaarik, Jakov Nahkurev
4.a klass – Damira Kurikko, Sten-Marti Parts
4.b klass – Mia Beldman, Kristjan Soidla
4.c klass – Marelle Valliveere, Karl Alex Päären
5.a klass – Madle-Helena Vilu, Daniel Kalmõkov
5.b klass – Mirel Väli, Markus Gaidalenko
5.c klass – Elizabeth Maasing, Remi-Alan Limbak
5.d klass – Kevin Fetisov
7.c klass – Elina Zujeva, Daniil Željapov
8.c klass - Alisa Zenina, Nikita Karasjov
9.c klass – Sandra Jakovleva, Kristjan Šljakov

esmaspäev, 9. aprill 2018

FOTONÄITUS "MINU PÕNEV EESTI" TAAS ÜLEVAL

10.-30. aprillini on Lääne-Virumaa 
keskraamatukogu lasteosakonnas üleval RG õpilaste fotonäitus 
"Minu põnev Eesti".Külastage kindlasti, kes veel ei ole jõudnud!


neljapäev, 5. aprill 2018

LASTERAAMATUTE PÄEVA TÄHISTAMINE

Alates 1967. aastast  tähistatakse rahvusvahelist lasteraamatute päeva 
H. Chr. Anderseni sünniaastapäeval, 
2. aprillil.
Rakvere Gümnaasiumi 2. klassi õpilased osalesid märtsi kuu jooksul raamatukogutundides, kus tutvusid H. Chr. Anderseni elu ja loominguga, lisaks lugesid õpilased muinasjutte iseseisvalt. 

Aprilli alguses toimus lasteraamatute päevale pühendatud Kahoot viktoriin. 

Parimaid muinasjuttude tundjaid tunnustati tänukirjaga.

kolmapäev, 4. aprill 2018

APRILLIKUU "TEEME HEAD"

APRILL 2018
TEEME HEAD

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.

Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.

Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Eesmärgid:
Õpilane austab erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, aktsepteerib teiste arvamusi ja mõtteid.
Õpilane oskab suhelda kaaskodanikega, järgib digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.
Õpilane analüüsib oma käitumist erinevates olukordades, lahendab suhtlemisprobleeme.
Õpilane väärtustab kokkulepetel põhinevat suhtlemisviise, vastutab oma tegude eest.
Õpilane oskab ideid ja algatusi analüüsida ning teistega koostöös ellu viia.
Õpilane tahab ja oskab osaleda ühistes ettevõtmistes.
Õpilane oskab võrrelda enda tööd teistega ning nii enda kui ka kaaslaste saavutusi väärtustada.

APRILLIKUUS pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Sotsiaalne-ja kodanikupädevus
*Enesemääratluspädevus
*Digipädevus
*Suhtluspädevus
*Ettevõtlikkuspädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...


APRILL – KLASSIDE HEATEGEVUSLIKUD PROJEKTID:

Eesti raamatute kogumine Lääne-Virumaa Keskraamatukogu1e 1.-9. klassile (korraldab 5. a klass)
Loomade varjupaikade abistamine 1.-9. klassile (korraldab 5. b klass)
ja jooksvalt lisandunud projektid
2. - 13. aprill – empaatia, tolerantsuse, sallivuse, solidaarsuse arendamise nädalad 1.-9. klassile
2. - 3. aprill – IDEEKORJE huvihariduse edendamiseks (õpilastele ja vanematele)
3. aprill – 14.15 TLN õpetajate IDEEKORJE huvihariduse edendamiseks
6. aprill – maakondlik õpisündmus ÕPIME KOOS 2018! 5.-9. klassile
6. aprill – 12.00 3. klassi õpioskuste olümpiaad Tapa Gümnaasiumis
10. aprill – 11.40 märtsikuu parimate tunnustamine
11. aprill – 12.00 võimlas saalihokiturniir 4.-5. klassile
12. aprill – 1. klasside tervitus abituuriumile 12. klasside TUTIPEOL
19. aprill – sööklas Eesti rahvustoitude II päev
19. aprill – A. Paju nimeline algklasside teatripäev Kunda Ühisgümnaasiumis
20. aprill – 100 sammu tantsupäev 1.-5. klassile

neljapäev, 29. märts 2018

KULTUURITUND

Neljapäeval, 29.märtsil koolis esines
Tallinna Lasteteater Lepatriinu
etendusega "EILE, TÄNA, HOMME!"

LOODUSVIKTORIIN

28. märtsil toimus 2. klassi õpilastele loodusviktoriin. Parimad esindavad kooli 10. mail Haljalas maakondlikul loodusloopäeval.

Loodusviktoriinis osalesid:
Kaur Viita
Andris Altermann
Adriana Vanamb
Gregor Ojaäär
Ellen Anette Alak
Loore Keel
Meril Ojang
Regina Toompuu
Hele-Riin Kiik
Emili Nõulik
Oskar Tamm
Danil Samoilov
Maarit Tammiksaar
Rasmus Koppel
Kelly Vahtra

Kiitus kõikidele osalejatele!
2. klassi õpilastest sõidavad loodusloopäevale 
Gregor Ojaäär ja Ellen Anette Alak.

teisipäev, 27. märts 2018

KULTUURITUND

Teisipäeval, 27. märtsil esines RG Tallinna tn õppehoone aulas Kaurikooli 4. klassi poiste bänd.
esmaspäev, 26. märts 2018

LUGEMISVIKTORIIN 2. KLASSIDELE
Rahvusvahelise lasteraamatute päeva puhul korraldab RG Tallinna tn raamatukogu 2. klassi õpilastele aprilli alguses raamatukogutunnid ja lugemisviktoriini.  neljapäev, 22. märts 2018

KULTUURITUND

Täna, 22.märtsil koolis esinesid 

Kunda Slaavi ühing "LÄTE" tantsugrupp "Svetozara" 

ja Ukraina seltsi ansambel "Barvinok"  VIDEOD Kunda Slaavi Ühing "LÄTE" Ukraina Selts "Barvinok"


kolmapäev, 21. märts 2018

Külas vokaalansambel Heamus

Teisipäeval, 20. märtsil esines kultuurikuu raames algklassidele RG vokaalansambel Heamus.
neljapäev, 15. märts 2018

KÄSITÖÖNÄITUS ON AVATUD


RAAMATUKOGUS on 15.-16. märtsil
AVATUD
RG TÖÖTAJATE KÄSITÖÖDE NÄITUS

Olete oodatud uudistama!
Rohkem pilte vaata SIIT

kolmapäev, 14. märts 2018

TÄHISTASIME KOOLIS EMAKEELEPÄEVA

14.märtsil tähistasime koolis EMAKEELEPÄEVA.Tunnustasime veebruarikuu sõbralikke ja hoolivaid õpilasi:
1.a klass - Hanna Erapart, Andreas Pärnamets
1.b klass - Marie Emilie Lepasaar, Veljo Vaarik
1.c klass - Nikita Nikultša, Mia Maribel Väli
1.d klass - Richard Nau, Raili Räis
2.a klass - Daniil Didik, Larissa Kolesnik
2.b klass - Kert Lambing, Emili Nõulik
2.c klass - Silver Ilves, Berit Valter
3.a klass - Markus Dmirtijev, Merili Ellamaa
3.b klass - Daniel Nõmmeloo, Janeleen Sillajõe
3.c klass - Annliisa Popov, Janno Veebek
3.d klass - Jakov Nahkurev, Teevi-Ly Nõmme
4.a klass - Max Kritofer Pajupuu, Mirell Sassi
4.b klass - Saskia Kelk, Kermo Pudel
4.c klass - Hans-Kristjan Kaptein, Elis Roosla
5.a klass - Artjom Rubinov, Madle-Helena Vilu
5.b klass - Stefan Innos, Hedvig Altmäe
5.c klass - Inga Alferov, Arthur Edward Lokman
5.d klass - Daniil Zinovjev
7.c klass - Liili Talimäe, Richard Tulaidan
8.c klass - Nikita Karasjov, Sofiia Vediashkina
9.c klass - Aleksandr Goncharenko, Pavel Rotov

Autoritoolil lugesid õpilased ette 100sõnalisi jutte Eesti kohta.

Tunnustati ka tublimaid 100sõnaliste juttude kirjutajaid.
1.-2. klass kirjutas jutte eesti keeles
1.koht – 2.c klassi ühisjutt
2.koht – 2.a klass Ellen Anette Alak, Eduard Fjodorov
3.koht – 1.b klassi ühisjutt

3.-4. klassi õpilaste hulgas toodi välja tublimad kirjutajad nii eesti, saksa kui ka inglise keeles.
Eesti keel
1.koht – 4.a klass Eleri Kaasik
2.koht – 3.b klass Eliisabet-Alisia Reiner
3.-4.koht – 3.b klass Janeleen Sillajõe ja 3.a klass Jan Eiler Tiilen
Saksa keel
1.koht – 4.b klass Saskia Kelk, Mariana Migaljov
2.koht – 4.b klass Teele Lehtpuu, Mia Beldman
3.koht – 4.b klass Laura-Liis Varn, Kaisa Kuusik
Inglise keel
1.koht – 4.c klass Karl Alex Päären
2.koht – 4.b klass Teele Lehtpuu

5.-9.klassi õpilased lasid fantaasial voolata eesti, inglise ja vene keeles.
Eesti keel
1.koht – 7.c Liili Talimäe
2.koht – 7.c Aleksei Filatov
3.koht – 7.c Lusija Boldin
Inglise keel (5.klassid)
1.koht – 5.b klass Kennet Modžaro, Ranno Olvet, Markus Gaidalenko
2.koht – 5.a klass Madle-Helena Vilu
3.koht – 5.a klass Ly-Sandra Jevsejev, Maarja Kask
Inglise keel (7.-9.klassid)
1.koht – 7.c klass Richard Tulaidan
2.koht – 8.c klass Egor Kubanski
3.koht – 7.c klass Aleksei Filatov
Vene keel
1.koht – 9.c klass Sandra Jakovleva
2.koht – 8.c klass Alisa Zenina
3.koht – 7.c klass Elina Zujeva

Lastele esinesid Birgit Valter viiulil, Berit Valter klaveril ja Ellen Anette Alak viiulil.

Rohkem pilte vaata SIIT

teisipäev, 13. märts 2018

Märts on kultuurikuu


MÄRTS 2018
KUULEN ja KUULAN

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …
Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:

Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.

Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.

Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Eesmärgid:
Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata.
Õpilane hindab loovust ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
Õpilane teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt.
Õpilane väärtustab enda ja teiste riikide kultuuri.

MÄRTSIKUUS pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Kultuuri- ja väärtuspädevus
*Matemaatikapädevus
*Sotsiaalne-ja kodanikupädevus
*Enesemääratluspädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...
7. märts – maakondlik PLAYBACK 2018 Väike – Maarja Seltsimajas kell 18.00. RG-d esindavad 1.b ja 6.b
12. – 23. märts – kuulamise ja kuulmise arendamise nädalad 1.-9.klassile
13. märts – kell 11.40 4.-9. klassi II trimestri tublide õppurite tunnustamine
14. märts – EMAKEELEPÄEVa tähistamine 100 sõna juttude ettelugemisega (aulas „autoritool“, istumine põrandal). Veebruarikuu sõbralike ja hoolivate õpilaste ning EV100 viktoriinil osalejate tunnustamine.
1. – 2. klass kell 08.15
3. – 4. klass kell 09.00
5. – 9. klass kell 10.00

15. märts - matemaatikavõistlus KÄNGURU
15. - 16. märts - RG töötajate käsitööde näitus Tallinna tn õppehoone raamatukogus
20. märts - 08.40 aulas kultuurivahetund, esineb vokaalansambel "HEAMUS"
22. märts – 13.00 aulas kultuuritund, esineb Ukraina seltsi ansambel “Barvinok”
27. märts 11.40 aulas kultuuritund, esineb Kaurikooli 4.klassi bänd
29. märts – sööklas Eesti rahvustoitude päev (igas kuus 1 päev)
29. märts – Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega „EILE, TÄNA, HOMME!“ aulas kell 12.00 1.-3. klassile


esmaspäev, 12. märts 2018

Virumaa laste X luulevõistlus" Mis on Eesti? Kes on Eesti ?"


Emakeelepäeva hakul toimus Sõmeru Põhikoolis kümnenda Virumaa laste luulevõistluse finaalüritus.
Luulevõistlust on Virumaal korraldatud juba 20 aastat. Esimesed kümme aastat möödusid Ida-Virumaa Sonda kooli eestvedamisel, nüüd on 10 aastat korraldanud võistlust Sõmeru Põhikool.
Virumaa laste luulevõistluse kutsus ellu toonane Sonda kooli emakeeleõpetaja Meinhard Laks, kes oli ka emakeelepäeva mõtte algataja.
Võiduluuletusi kandis ette Rakvere Teatri näitleja Anneli Rahkema.
Pidulikule üritusele tõid oma isamaalise tervituse laulja Ivo Linna ja Anti Kammiste.

Rakvere Gümnaasiumist olid tunnustusüritusele kutsutud 4.c klassist Hans- Kristjan Kaptein (juhendaja õpetaja Külli Tropp) ja 5.a klassist Karl-Martin Kukor (juhendaja õpetaja Marina Liiker), lisaks vanemate klasside õpilasi. 
Sümboolne latern koos Meinhard Laksi  pildiga anti edasi Haljala Põhikoolile, kes hakkab edaspidi Virumaa laste luulevõistlust läbi viima.