Projekt "Sügis targa tarva juures"








SVK projekti tutvustus BLOGI. 


KOKKUVÕTTED PROJEKTIST
Rakvere Gümnaasiumi õpilased tegid rühmades kokkuvõtteid projektist.


09.12.2016 toimus Sillamäe Vanalinna Koolis "Kirjandustegelaste ball", mida käisid vaatamas ka Rakvere Gümnaasiumi õpilased. Muljeid mainitud üritusest saate lugeda SIIT.






02.12.2016 külastasid Rakvere Gümnaasiumi õpilased Sillamäe Vanalinna Kooli. 6.c klassi muljetega saab tutvuda SIIN.










23.11.2016 Kodanikupäev Rakveres. Päevakava asub SIIN.
Suurem pildigalerii asub SIIN.
Rakvere Gümnaasiumi 9.c klass tegi kokkuvõtte Sillamäe Vanalinna Kooli 8.klasside Rakvere külastusele eelnenud küsimustiku vastustest. Sellega saab tutvuda SIIN.

Rakvere Gümnaasiumi 8.c ja 9.c klass pani eesti keeles kirja oma muljed Targa Maja külastusest. Nendega on võimalik tutvuda SIIN















09.11.2016 Sillamäel käisid kodanikupäeva tähistamist tutvustamas õppealajuhataja Kadi Kruusmaa ja eesti keel võõrkeelena õpetaja Enel Suutre.
8. klasside eeltöö asub SIIN.





04.10.2016 tähistas Rakvere Gümnaasium oma 104. sünnipäeva mütsipäevaga.

Sünnipäeva ettevalmistused algasid juba septembris, kui 5. klassid uurisid ajalootundides kooli sümboolikat ja ajalugu. Saadud teadmistest tehti tutvustav video, millest said osa järgnevates ajalootundides ka teised õpilased. Filmi saab vaadata SIIT.
Pidulikule sünnipäevaaktusele ja ajalootundi kutsusime ka Sillamäe Vanalinna Kooli 5. klasside õpilased. Seekord viisid ajalootundi läbi 5.a klassi õpilased. Ka külalised olid ette valmistanud oma kooli tutvustuse ja esitasid lisaks toreda tantsu. Pidupäeva puhul said kõik maiustada sünnipäevatordiga. Kokkuvõte sünnipäevast on SIIN.
SVK 5.klasside õpilastele järgnes rühmades orienteerumine koolis, kus tuli koolimajas juhendi järgi liikudes lahendada erinevaid ülesandeid.  Neile olid selles abiks Rakvere Gümnaasiumi 6.c klassi õpilased.

Eesti keele tundides tehti kokkuvõtteid kooli sünnipäeva tähistamisest.
Mõtteid kooli sünnipäevale pühendatud aktusest - 7.c klass, 8.c klass, 9.c klass
·         Meile väga meeldis 5.a klassi esinemine (ajalootund).
·         Meelde jäi  5.a klassi äpardus aastaarvudega.
·         Ei meeldinud, et meie direktor rääkis nii kaua J
·         Märkasime, et meie eesti keele oskus on parem kui Sillamäe kooli õpilastel.
·         Meelde jäi Sillamäe õpilaste eesti keel, nende aktsent, kui nad eesti keeles rääkisid.
·         Meie arvates Sillamäe koolis on lahedad huviringid.
·         Meile meeldis külaliste esitatud köitega tants.

Mõtteid kooli sünnipäevale pühendatud aktusest  ja koolis orienteerumisest - 6.c klass
·         Meie ülesandeks oli käia grupiga mööda kooli ja leida küsimustele vastuseid. Meie ülesanded ei olnud rasked.
·         Meile meeldis, et Sillamäe koolis palju ringe, näiteks teatriring, kitarriring ja spordiringid.
·         Sillamäe kooli õpilastele pidi palju tõlkima, nende eesti keel oli nõrgem kui meil.
·         Külalised olid aktiivsed ja osalesid huviga orienteerumises.
·         Mulle meeldis see mööda kooli orienteerumine, see oli huvitav.
·         Sillamäe kooli esinemisest mulle meeldis kõige rohkem tants.


28.09.2016 toimus SÜGISENÄDALAL õuesõppepäev, millest võtsid osa ka SVK 3.klassid.
Iga klass alustas orienteerumist kooli juurest kaardi järgi. Orienteerumise kontrollpunktides olid töötoad. Orienteerumise lõpp-punkt oli Palermos, kus toimus toitlustamine, maastikujooks ja sportlikud tegevused.

Eesti keele tundides tehti kokkuvõtted. Mõtteid 9.c, 8.c  ja 7.c klassi poolt:
·    Sel päeval me käisime linnas mööda punkte ja täitsime erinevaid ülesandeid.
·    Meile meeldis matemaatika  - tarva kuju juures pidime arvutama selle rööptahuka pindala, mille peal tarvas seisab.
·    Koristasime kooliõues vanu ja musti riideid, teatripargis pildistasime, linnuse juures laulsime ja lõpuks Palermos jooksime.
·    Ei meeldinud, et pidi väga palju käima ja õpetajad pidurdasid J
·    Ei meeldinud vanu ja musti riideid koristada, oleks võinud olla selle jaoks töökindad.
·    Ilm oli sel päeval õnneks hea.
·    Me käisime mööda linna erinevaid punkte.
·    Ei meeldinud, et oli liiga pikk distants.
·    Meeldis, et koolipäev oli lühike.
·    Meeldis, et ei olnud sel päeval tunde.
·    Ilm oli ka hea ja ei sadanud.

22.09.2016 Sillamäel käisid RG sünnipäeva tähistamist tutvustamas õppealajuhataja Kadi Kruusmaa, huvijuht Kristina Hüüs ja eesti keel võõrkeelena õpetaja Enel Suutre. Sünnipäeva tähistamise päevakavaga saab tutvuda SIIN.
Rakvere Gümnaasiumi 7c klassi õpilased koostasid TÖÖLEHE,, mille järgi SVK õpilased saavad Rakvere Gümnaasiumiga eelnevalt tutvuda.






15.09.2016 Sillamäel käisid õuesõppepäeva tutvustamas õppealajuhataja Kadi Kruusmaa ja huvijuht Kristina Hüüs. Õuesõppe päevakavaga saab tutvuda SIIN.




26.05.2016 PROJEKTIPÄEV SILLAMÄEL
26.mail külastasid Rakvere Gümnaasiumi õpilased Sillamäe Vanalinna Kooli, et osa saada "Kooli projektide festivalist". Päevakavaga saab tutvuda SIIN.
Järgnevalt saate lugeda mõningaid õpilaste muljeid kuuldust-nähtust.

Me käisime Sillamäe Vanalinna koolis. Me nägime seal palju huvitavaid projekte. Oli väga põnev ja õpetlik päev. Meid võtsid seal vastu sõbralikud õpetajad ja õpilased. Meile väga meeldis, kuidas väikesed lapsed tegid oma projekte ja kuidas nad neid esitlesid. Meie arvates kõige huvitavam oli 4.b klassi projekt. Tegelikult nad tegid isegi kaks projekti. Nad tegid ühe väga huvitava filmi, kus me nägime, kuidas nad tantsivad ja teevad flashmob’i.  Sõit Sillamäele ja tagasi võttis küll väga palju aega ja me saime Sillamäel veeta ainult 1,5 tundi. Oleks tahtnud seal  olla kauem. Ent kõik, mida me nägime, oli huvitav ja meeldis meile väga. (9.c klass)

Me käisime Sillamäe Vanalinna koolis. Oli väga huvitav. Meile meeldisid esitlused. Koolis olid väga huvitavad Kalevipoja pildid, mis olid ka ühe projektiga seotud. Õpilased esinesid huvitavalt, eriti jäi meelde üks poiss, kes ütles: “Aitäh küsimuse eest!“  See oli huvitav päev. (Viktor ja Ilja)
Me käisime Sillamäel ja seal Sillamäe Vanalinna koolis. Me vaatasime erinevate projektide tutvustusi.  Seal esinesid õpilased 1.-8. klassini. Oli väga põnev. Meile meeldis nende saal ja kuidas nad esinesid. Kõige rohkem meeldis meile 8.klassi projekt „Õppisin ise ja õpetan teisi“ (Eduard ja Saveli)
Me käisime Sillamäe Vanalinna koolis. Seal oli vahva. Seal me vaatasime projektitutvustusi.  Kõige rohkem meile meeldis projekt „Õppevahendid oma kätega“. Selle projektiga olid seotud mitmed õppeained: kunst, füüsika, bioloogia, keemia, tööõpetus. Veel meile meeldis üks lause: „Aitäh küsimuse eest!“ Meile meeldis üks projekt veel. Selle projekti nimi oli „Eesti kultuuri ja kirjandusega tutvumine ja eeposele „Kalevipoeg“  illustratsioonide tegemine“. Ka selle projektiga olid seotud erinevad õppeained: kirjandus, ajalugu, kunst ja tööõpetus. (Kirill ja Artjom, 8.c klass)
Me käisime külas Sillamäe koolis. Esialgu tundus, et samasugune kool nagu meil, ei midagi erilist. Ent selles koolis räägiti ainult vene keelt, polnud üldse kuulda eesti keelt. Meile väga meeldis kooli aula, see oli väga ilus. Koolimaja akendest oli näh ajärv. Tahaks meie kooli ka sellist vaadet. (Alfred ja Vitali)


Me käisime Sillamäe koolis projektide festivalil. Seal oli väga huvitav. Seal me nägime, kuidas klassid tutvustasid oma projekte. Me nägime, kuidas nemad teevad oma projekte, ja saime huvitavaid ideid. Meile meeldisid 3.c ja 4.b klassi projektid. 3.c klass tutvustas projekti „Moidadõril külas“ ja 4.b klassil oli kaks projekti „Imeline seep“ ja „Tantsu flash-mob“. Meile väga meeldis 4.b klassi video. (Liana ja Arina)
Me käisime Sillamäe Vanalinna koolis. 1.-8.klass näitasid meile oma  projekte. Meile meeldisid väga need tööd, mida õpilased olid teinud ise oma kätega. Väga vahva oli 4.b klassi projekt  seebist.  Meile meeldis ka 8.a klassi projekt „Õppisin ise, õpetan teisi“. (Evelina, Sandra, Anita, 7.c klass)