teisipäev, 28. jaanuar 2014

Inglise keele kooliolümpiaad

Varasemalt on inglise keeles kooliolümpiaadid olnud alates 7ndast klassist ja parimad keeleoskajad on läinud edasi maakondlikule olümpiaadile. Sel aastal on esmakordselt ka noorematel õpilastel inglise keele kooliolümpiaad. Nii saab rühma -ja koolisiseselt oma teadmisi näidata.

4. klassidel toimub Spelling Bee - eelnevalt on rühmades harjutatud, rühma esindab kõige tublim spellija. Toimumise aeg: 3.02. 3. tund ruum 320. Spellimist viib läbi õpetaja Liina.

5. klassidel toimub pildi järgi kirjelduse kirjutamine - taas on eelnevalt rühmades harjutatud, rühma esindavad kaks tublimat kirjeldajat. Toimumise aeg: 5.02. 5. tund ruum 219. Pildi kirjeldamist viib läbi õpetaja Kalle.

6. klassidel, kes on Vabaduse tn õppehoones, on klassikaline testivormis olümpiaad. See on häälestuseks järgmiseks õppeaastaks, kui on juba võimalus maakondlikule olümpiaadile pääseda. Toimumise aeg: veebruari esimene/teine nädal. Testi koostab õpetaja Inga.