kolmapäev, 24. veebruar 2016

RG presidendi vastuvõtu järelkaja meedias

Virumaa Teataja 24.02.20 kokkuvõtet ja videot saab näha SIIN .
Lääne-Virumaa maavanema vastuvõtu video SIIN (2:44:01, Virumaa Teataja) 

Tore on olla ettevõtlik kool. Ettevõtlikus õppes saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool” mudeli rakendamine aitab:
  • siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
  • tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
  • muuta õppetöö huvitavamaks;
  • tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
  • panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.