pühapäev, 1. oktoober 2017

RG 105 JUUBELINÄDAL 02.-07.10.2017
26. september
KOOLI JUUBELIMÄRKIDE ÜLEANDMINE 11.40  6.-12. klassile
Vabaduse tn hoovis

02. oktoober
Näitused Vabaduse tn maja raamatukogus:
·         MÜTSID
·         ÕPIKUD
·         RG 105
Näitused Tallinna tn majas:
·         “MEIE KOOL” – õpilaste joonistused
·         “KOOLI ASJAD LÄBI AEGADE”  (õpetajate toas kuni 04.oktoobrini)
·         “OMANÄOLINE RAKVERE 2013”
·         “TERE, SÜGIS 2014”
·         “EGA TALI TAEVA JÄÄ … 2016”
·         “KEVADE ON TASA TULNUD 2017”

3. oktoober
KOOLI JUUBELIMÄRKIDE ÜLEANDMINE 11.40  1.-9. klassile Tallinna tn aulas

TUNGLAJOOKS kell 18.00
Ootame jooksma ka vilistlasi!

04. oktoober
TANTSUVAHETUNNID 1.-9. klassile Tallinna tn aulas
PIDUÕHTU ÕPILASTELE kell 19.00 6.-12 klassi õpilastele Vabaduse tn aulas

05. oktoober
Näitus Vabaduse tn maja raamatukogus “KOOLI ASJAD LÄBI AEGADE” 

ÕPETAJATE PÄEV
1.-4. tund  lühendatud tunnid 40 min (teisipäevane ajakava). Tunde annavad abituriendid/vilistlased.
14.00 RG 105 pidulik kontsertaktus  kutsutud külalistele, sellele järgneb bankett

06. oktoober

PIDULIKUD SÜNNIPÄEVAAKTUSED
Tallinna tn aulas:
1.-3. klassid     kell 08.30 - 09.15
4.-9. klassid     kell 09.30 - 10.15
Vabaduse tn aulas:
9.-12.  klassid    kell 10.45 - 11.30
6.- 8. klassid   kell 12.00 - 12.45

Kell 13.00 PEAPROOV Vabaduse tn aulas

07. oktoober
VILISTLASPÄEV
Kell 11.00 võistlused jalgpallis, korvpallis, võrkpallis Vabaduse tn maja võimlas.
Kell 18.00 pidulik kontsertaktus
Kell 21.00 pidu ansambliga "Apelsin"

Vabaduse ja Tallinna tn majad on laupäeval avatud kõigile huvilistele 10.00-16.00.

Vabaduse tänava maja avatakse vilistlastele kell 17.00, sisssepääs tasuline (25 eurot)