esmaspäev, 15. jaanuar 2018

Fotonäitus "Minu põnev Eesti"


Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone 
õpilased kingivad 
Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliks 
100 fotot põnevatest kohtadest Eestimaal 
vaadatuna läbi lapse silmade. 

Fotonäitusele ootame fotosid:
- mille läbi näeb laps oma kodu, kodukoha ja kodumaa põnevaid kohti (linnad, ehitised, loodus, loomad, mängukohad jm);
- mille pildistajaks on olnud laps või tema pereliige. Pildi valiku teeb laps selle järgi, mida tema põnevaks peab.

Fotode näitusele esitamine:
- fotod esitada pildifailidena, mille suurus peab olema vähemalt 1M. Failid ei tohi olla digitaalselt töödeldud (va elementaarne heleduse ja kontrasti korrektsioon ning lõikamine)
- pildifailid saata klassijuhatajate kontaktmeilile või esitada mälupulgal kuni 2. veebruarini (k.a)
- näitusele saadetava pildifail nimi peab sisaldama: lapse nimi, klass ja foto pealkiri, mis sobib üldteemaga "Minu põnev Eesti"


Fotonäitus "Minu põnev Eesti" avatakse Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tn õppehoones 19. veebruaril.

Teadmiseks, et
*osaleja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et pildi autoriks on tema perekond.
*korraldajatel on õigus nõuetele mittevastavaid pilte kõrvaldada;
*korraldajatel on õigus näitusel osalevaid töid heaperemehelikult kasutada ja/või levitada teistele konkurssidele, mis toimuvad aastal 2018, viidates töö autorile.
*kõiki näitusele saadetud pilte võivad korraldajad tasuta kasutada võistlust tutvustavatel üritustel (näitused, ettekanded, blogid jms)Pilt internetist: https://pixabay.com/