kolmapäev, 5. aprill 2017

Eestimaa õpib ja tänab

Lp haridusjuhid, õpetajad, lapsevanemad, õpilased, haridusasutuse töötajad!

Kutsume üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi ”Eestimaa õpib ja tänab” konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate  tegevust, selgitada tehtud töö  tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

Maakondlik konkurss on seotud üleriiglise konkursiga ning laureaadid valitakse  11 üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias.
Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhindadele saab esitada 16.aprillini Haridus-ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil https://www.hm.ee/et/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on:
Aasta lasteaiaõpetaja,
Aasta klassijuhataja,
Aasta klassiõpetaja,
Aasta põhikooliõpetaja,
Aasta gümnaasiumiõpetaja,
Aasta kutseõppeasutuse õpetaja,
Hariduse sõber,
Aasta õppejõud,
Aasta suunaja,
Õppeasutuse juht,
Aasta tegu hariduses.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud kategooria Aasta õppejõud)esitatud kandidaatide seast  ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal.

Komisjoni kuulub VIROLi hariduskomisjoni, Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.

Kandidaate  maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada  samuti 16. aprillini ning seda saab teha VIROL veebilehel aadressil http://www.virumaa.info/eestimaa_opib_ja_tanab_laaneviru_maakondliku_konkurss.

Maakondlikud täiendavad kategooriad on:
Lääne-Virumaa noor õpetaja 2017
õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui  kolm aastat ja kelle vanus on alla 30-aasta ning kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid  tulemusi õppija arendamisel, tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.
Lääne-Virumaa hariduspere 2017
perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne - Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel ning kus pere kaks või enam  liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks  ühiskonnas.
Elutöö auhind
haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste  innustajaks ning toetajaks.


Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond