neljapäev, 29. märts 2018

KULTUURITUND

Neljapäeval, 29.märtsil koolis esines
Tallinna Lasteteater Lepatriinu
etendusega "EILE, TÄNA, HOMME!"

LOODUSVIKTORIIN

28. märtsil toimus 2. klassi õpilastele loodusviktoriin. Parimad esindavad kooli 10. mail Haljalas maakondlikul loodusloopäeval.

Loodusviktoriinis osalesid:
Kaur Viita
Andris Altermann
Adriana Vanamb
Gregor Ojaäär
Ellen Anette Alak
Loore Keel
Meril Ojang
Regina Toompuu
Hele-Riin Kiik
Emili Nõulik
Oskar Tamm
Danil Samoilov
Maarit Tammiksaar
Rasmus Koppel
Kelly Vahtra

Kiitus kõikidele osalejatele!
2. klassi õpilastest sõidavad loodusloopäevale 
Gregor Ojaäär ja Ellen Anette Alak.

teisipäev, 27. märts 2018

KULTUURITUND

Teisipäeval, 27. märtsil esines RG Tallinna tn õppehoone aulas Kaurikooli 4. klassi poiste bänd.
esmaspäev, 26. märts 2018

LUGEMISVIKTORIIN 2. KLASSIDELE
Rahvusvahelise lasteraamatute päeva puhul korraldab RG Tallinna tn raamatukogu 2. klassi õpilastele aprilli alguses raamatukogutunnid ja lugemisviktoriini.  neljapäev, 22. märts 2018

KULTUURITUND

Täna, 22.märtsil koolis esinesid 

Kunda Slaavi ühing "LÄTE" tantsugrupp "Svetozara" 

ja Ukraina seltsi ansambel "Barvinok"  VIDEOD Kunda Slaavi Ühing "LÄTE" Ukraina Selts "Barvinok"


kolmapäev, 21. märts 2018

Külas vokaalansambel Heamus

Teisipäeval, 20. märtsil esines kultuurikuu raames algklassidele RG vokaalansambel Heamus.
neljapäev, 15. märts 2018

KÄSITÖÖNÄITUS ON AVATUD


RAAMATUKOGUS on 15.-16. märtsil
AVATUD
RG TÖÖTAJATE KÄSITÖÖDE NÄITUS

Olete oodatud uudistama!
Rohkem pilte vaata SIIT

kolmapäev, 14. märts 2018

TÄHISTASIME KOOLIS EMAKEELEPÄEVA

14.märtsil tähistasime koolis EMAKEELEPÄEVA.Tunnustasime veebruarikuu sõbralikke ja hoolivaid õpilasi:
1.a klass - Hanna Erapart, Andreas Pärnamets
1.b klass - Marie Emilie Lepasaar, Veljo Vaarik
1.c klass - Nikita Nikultša, Mia Maribel Väli
1.d klass - Richard Nau, Raili Räis
2.a klass - Daniil Didik, Larissa Kolesnik
2.b klass - Kert Lambing, Emili Nõulik
2.c klass - Silver Ilves, Berit Valter
3.a klass - Markus Dmirtijev, Merili Ellamaa
3.b klass - Daniel Nõmmeloo, Janeleen Sillajõe
3.c klass - Annliisa Popov, Janno Veebek
3.d klass - Jakov Nahkurev, Teevi-Ly Nõmme
4.a klass - Max Kritofer Pajupuu, Mirell Sassi
4.b klass - Saskia Kelk, Kermo Pudel
4.c klass - Hans-Kristjan Kaptein, Elis Roosla
5.a klass - Artjom Rubinov, Madle-Helena Vilu
5.b klass - Stefan Innos, Hedvig Altmäe
5.c klass - Inga Alferov, Arthur Edward Lokman
5.d klass - Daniil Zinovjev
7.c klass - Liili Talimäe, Richard Tulaidan
8.c klass - Nikita Karasjov, Sofiia Vediashkina
9.c klass - Aleksandr Goncharenko, Pavel Rotov

Autoritoolil lugesid õpilased ette 100sõnalisi jutte Eesti kohta.

Tunnustati ka tublimaid 100sõnaliste juttude kirjutajaid.
1.-2. klass kirjutas jutte eesti keeles
1.koht – 2.c klassi ühisjutt
2.koht – 2.a klass Ellen Anette Alak, Eduard Fjodorov
3.koht – 1.b klassi ühisjutt

3.-4. klassi õpilaste hulgas toodi välja tublimad kirjutajad nii eesti, saksa kui ka inglise keeles.
Eesti keel
1.koht – 4.a klass Eleri Kaasik
2.koht – 3.b klass Eliisabet-Alisia Reiner
3.-4.koht – 3.b klass Janeleen Sillajõe ja 3.a klass Jan Eiler Tiilen
Saksa keel
1.koht – 4.b klass Saskia Kelk, Mariana Migaljov
2.koht – 4.b klass Teele Lehtpuu, Mia Beldman
3.koht – 4.b klass Laura-Liis Varn, Kaisa Kuusik
Inglise keel
1.koht – 4.c klass Karl Alex Päären
2.koht – 4.b klass Teele Lehtpuu

5.-9.klassi õpilased lasid fantaasial voolata eesti, inglise ja vene keeles.
Eesti keel
1.koht – 7.c Liili Talimäe
2.koht – 7.c Aleksei Filatov
3.koht – 7.c Lusija Boldin
Inglise keel (5.klassid)
1.koht – 5.b klass Kennet Modžaro, Ranno Olvet, Markus Gaidalenko
2.koht – 5.a klass Madle-Helena Vilu
3.koht – 5.a klass Ly-Sandra Jevsejev, Maarja Kask
Inglise keel (7.-9.klassid)
1.koht – 7.c klass Richard Tulaidan
2.koht – 8.c klass Egor Kubanski
3.koht – 7.c klass Aleksei Filatov
Vene keel
1.koht – 9.c klass Sandra Jakovleva
2.koht – 8.c klass Alisa Zenina
3.koht – 7.c klass Elina Zujeva

Lastele esinesid Birgit Valter viiulil, Berit Valter klaveril ja Ellen Anette Alak viiulil.

Rohkem pilte vaata SIIT

teisipäev, 13. märts 2018

Märts on kultuurikuu


MÄRTS 2018
KUULEN ja KUULAN

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …
Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:

Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.

Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.

Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Eesmärgid:
Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata.
Õpilane hindab loovust ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
Õpilane teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt.
Õpilane väärtustab enda ja teiste riikide kultuuri.

MÄRTSIKUUS pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Kultuuri- ja väärtuspädevus
*Matemaatikapädevus
*Sotsiaalne-ja kodanikupädevus
*Enesemääratluspädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...
7. märts – maakondlik PLAYBACK 2018 Väike – Maarja Seltsimajas kell 18.00. RG-d esindavad 1.b ja 6.b
12. – 23. märts – kuulamise ja kuulmise arendamise nädalad 1.-9.klassile
13. märts – kell 11.40 4.-9. klassi II trimestri tublide õppurite tunnustamine
14. märts – EMAKEELEPÄEVa tähistamine 100 sõna juttude ettelugemisega (aulas „autoritool“, istumine põrandal). Veebruarikuu sõbralike ja hoolivate õpilaste ning EV100 viktoriinil osalejate tunnustamine.
1. – 2. klass kell 08.15
3. – 4. klass kell 09.00
5. – 9. klass kell 10.00

15. märts - matemaatikavõistlus KÄNGURU
15. - 16. märts - RG töötajate käsitööde näitus Tallinna tn õppehoone raamatukogus
20. märts - 08.40 aulas kultuurivahetund, esineb vokaalansambel "HEAMUS"
22. märts – 13.00 aulas kultuuritund, esineb Ukraina seltsi ansambel “Barvinok”
27. märts 11.40 aulas kultuuritund, esineb Kaurikooli 4.klassi bänd
29. märts – sööklas Eesti rahvustoitude päev (igas kuus 1 päev)
29. märts – Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega „EILE, TÄNA, HOMME!“ aulas kell 12.00 1.-3. klassile


esmaspäev, 12. märts 2018

Virumaa laste X luulevõistlus" Mis on Eesti? Kes on Eesti ?"


Emakeelepäeva hakul toimus Sõmeru Põhikoolis kümnenda Virumaa laste luulevõistluse finaalüritus.
Luulevõistlust on Virumaal korraldatud juba 20 aastat. Esimesed kümme aastat möödusid Ida-Virumaa Sonda kooli eestvedamisel, nüüd on 10 aastat korraldanud võistlust Sõmeru Põhikool.
Virumaa laste luulevõistluse kutsus ellu toonane Sonda kooli emakeeleõpetaja Meinhard Laks, kes oli ka emakeelepäeva mõtte algataja.
Võiduluuletusi kandis ette Rakvere Teatri näitleja Anneli Rahkema.
Pidulikule üritusele tõid oma isamaalise tervituse laulja Ivo Linna ja Anti Kammiste.

Rakvere Gümnaasiumist olid tunnustusüritusele kutsutud 4.c klassist Hans- Kristjan Kaptein (juhendaja õpetaja Külli Tropp) ja 5.a klassist Karl-Martin Kukor (juhendaja õpetaja Marina Liiker), lisaks vanemate klasside õpilasi. 
Sümboolne latern koos Meinhard Laksi  pildiga anti edasi Haljala Põhikoolile, kes hakkab edaspidi Virumaa laste luulevõistlust läbi viima.


reede, 9. märts 2018

Tublid rahvastepallurid!

Neljapäeval toimusid Jõhvis 1.-3. klasside Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlused. Meie 3. klassi poisid saavutasid veebruaris maakonna võistlustel I koha, mis andis võimaluse mõõtu võtta teiste maakondade tublimatega. Poisid mängisid hästi, alagrupis saadi kolm võitu ja ühe napi 1:2 kaotuse Kuristiku Gümnaasiumilt. Alagrupi II asetus andis koha poolfinaalis, kus tuli kahjuks tunnistada Nõmme Erakooli paremust. Pronksmedali kohtumises näitasid poisid visadust ning saavutasid tubli III koha. 
Võistkonda kuulusid: Norman Saar, Tobias Küngas, Saveli Batin, Daniel Nõmmeloo, Ranno Sergejenkov, Mihail Nosanov, Rando-Aares Kuhi, Ahto-Oliver Märtin.
Õpilasi treenis Alar Madilainen.


neljapäev, 8. märts 2018

MAAKONDLIK PLAYBACK 2018


7.märtsil toimus Väike-Maarja Seltsimajas Maakondlik PLAYBACK 2018.
Kooli esindasid:

1.b klass CURLY STRINGS “MAAILM HELISEB”
Sofia Mirelli Isaikina, Christian Aleksejev, Heidi-Aurelia Kark, Reni-Markkus Sulger6.b klass NAISED KÖÖGIS “AASTA EMA”
  Scarlet –Eliis Tammiste, Helena Mägi, Anette-Grete Tumanov, Lisett Kulmts


                        Noored staarid olid tublid!