neljapäev, 31. mai 2018

RÖÖVIKUST LIBLIKANI 2018

1.a, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.d, 4.a klassid jälgisid kevadel rööviku arenemist liblikaks. 29. mail lasti üheskoos liblikad lendu.


teisipäev, 29. mai 2018

Juhan Kunderi Seltsi jutuvõistluse lõppüritus

24. mail kell 14.00 toimus Juhan Kunderi jutuvõistluse " Roheline ringkäik" , "Avastusretk looduses" tunnustusüritus Rakvere Teatris.

Rakvere Gümnaasiumist olid kutsutud

Elise Bobõlski (3b)
Arabella Altroff (3b)
Linell Saarne (4c)
Elis Roosla (4c)
Tauri Ilves (4a)
Silver Ilves (2c)

Toimus ekskursioon teatris ja näitleja Margus Groznõi luges ette tunnustuse saanud töid.

Oli tore pärastlõuna.

pühapäev, 27. mai 2018

Astrolaat

Sellel nädalavahetusel, 26.-27. mail 2018 toimus Tartus Õpilaste Astrolaat SPARK Makerlabis. Meie kooli tiimi kuulusid 4.c klassist Rasmus ja Hans-Kristjan ning 6.c klassist Ainar. Astrolaat lõppes vahva teadusshowga. Poiste töö sai pärjatud parima leiutajate tiimi auhinnaga. Samuti said nad ka publiku lemmiku tiitli.

neljapäev, 24. mai 2018

RAAMATUKOGUTUND LASTEKIRJANIKUGA

Mai kuus toimusid RG Tallinna tn raamatukogus 1.-3. ja 4. b klassile kohtumised Reet Bobõlskiga, kes on Rakvere Gümnaasiumi õpetaja ja vilistlane, mitmete eesti keele õpikute autor ja kaasautor ning lastekirjanik. 
Reet Bobõlski tutvustas oma uut lasteraamatut "Mustikavõõpaja ja teised lood" ja rääkis, kuidas sünnivad raamatud. Iga osaleja sai kohtumisest mälestuseks raamatutegelasega järjehoidja.
teisipäev, 22. mai 2018

HEATEGEVUSLIK LOTERII


Ettevõtlikud 2. a ja 5.b klass koguvad 
annetusi heategvusliku loterii jaoks. 

Täpsem info plakatil:
esmaspäev, 21. mai 2018

KESKKONNATEEMALINE FILMIPROGRAMM TEATRIKINOS

Rakvere Gümnaasiumi 1.-3. klassi õpilased külastasid Rakvere Teatrikino, kus näidati lastesaate “Prügihunt ja Superjänes” kahte osa: “Prügiauto ja jäätmejaam” ja “Killerkoti kuningriik”. 

Filmiprogrammi juhatas sisse Maia Simkin.
laupäev, 19. mai 2018

KEVADKONTSERT

17.mail toimus peamajas kooli kevadkontsert. 
Esinesid Rakvere Gümnaasiumi lauljad ja tantsijad.teisipäev, 8. mai 2018

Maikuu on roheline kuu

MAI 2018
ROHELINE KUU 

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.


Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.

Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Eesmärgid:
Õpilane tajub ja väärtustab oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega.
Õpilane väärtustab loomingut ja kujundab ilumeelt.
Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.
Õpilane oskab ideid ja algatusi analüüsida ning teistega koostöös ellu viia.
Õpilane tahab ja oskab osaleda ühistes ettevõtmistes.
Õpilane oskab võrrelda enda tööd teistega ning nii enda kui ka kaaslaste saavutusi väärtustada.
Õpilane käitub loodust hoidvalt.
Õpilane austab oma kodupaika, kodumaad, hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve.

MAIKUUS pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus
*Kultuuri- ja väärtuspädevus
*Enesemääratluspädevus
*Digipädevus
*Õpipädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...
7. - 11. mai – EV100 koostööprojekt "100 lille, 100 sõpra", lillede istutamine koolimaja ette (3.a ja 4.a klass)
8. mai – õpetajatele koolitus "Nutiseadmete kasutamine loodusõpetuses"
9. mai – lahtised tunnid Viimsi Kooli õpetajatele
10. mai – 1.-2. klassi loodusloopäev Haljalas
17. mai – RG kevadkontsert „100 KEVADMÄRKI“ Vabaduse tn aulas kell 18.00
18. mai – rahvatantsijad lasteaedade võimlemispeol (3.b ja 4.c klass)

21. – 27. mai Rakvere linna ROHENÄDAL
E – rohelise teekonna päev (autod koju ja jala kooli!)
E – stiilipäev "Mulle meeldib roheline", roheliste aksessuaaride ja riietuse päev, ühispilt
E –laste keskkonnateemaline filmiprogramm Rakvere Teatrikinos 1.-3.klassile
K – Rohuaia keskkonnalaat (esineb 3.c klass)
N – ekskursioonid teemaparkidesse (Rakvere veetöötlusjaam, Rakvere reoveepuhasti,
Lääne-Viru jäätmekeskus)
R – õuestöötamise ja -õppimise päev (erinevad õpitegevused looduses ja värskes õhus)

29. mai – 9.c klassi tutipidu kell 12.00
29. mai – tunnustusõhtu „Tragi Tegija 2018“ Vabaduse tn aulas kell 17.30
31. mai – sööklas Eesti rahvustoitude III päev

esmaspäev, 7. mai 2018

100 LILLE, 100 SÕPRA!

3.a ja 4.a klassi õpilased koos oma õpetajatega on teinud heateo loodusele ja keskkonnale ning sellise hea teoga osaletakse Keskkonnakäpa konkursil. See konkurss tunnustab keskkonnasõbralikku haridustegevust.
Varsti saab linnarahvas nautida laste enda kasvatud lillede ilu vanadest rättidest meisterdatud lillepottides. 

Hääleta ise ja kutsu sõbrad ka appi!

Rahvahääletusel saavad osaleda kõik huvilised, kasutades selleks kandidaatide juures olevat Facebooki like nuppu.

Hääletada saab KESKKONNAKÄPP lehel.Rakvere Gümnaasiumi õpilaste fotonäitus "Minu põnev Eesti"

... on üleval Rohuaia lasteaias. 
HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS


Võistkondlik II kohta Vallimäe jooksus

19. aprillil toimunud Vallimäe murdmaajooksu MV parimad tulemused:
Tüdrukud, s. 2008 või hiljem 500m jooks
6.koht Sandra Rätsepp 3b

Tüdrukud, s. 2007 500m jooks
9. koht Marelle Valliveere 4c

Tüdrukud, s. 2006 500m jooks
1. koht Hedvig Altmäe 5b
5. koht Kelly Rippinen 5c
10. koht Linell Saarne 4c

Poisid, s. 2008 500m jooks
1. koht Gregor Tepp 3c

Poisid, s. 2007 500m jooks
5. koht Daniel Kikkas 3c
8. koht Rando Aares Kuhi 3c
11. koht Ranno Sergejenkov 3a

Poisid, s. 2006 500m jooks
3. koht Sander Leiten 5a
10.koht Marco Murakas 5c

RG-le saavutas võistkondlikult II koha.Aitäh tublidele sportlastele ja juhendajatele!