eTwinning RG-s2018. aastal on eTwinningu keskseks teemaks kultuuripärand. See annab võimalus tutvustada meie kultuuri ja avastada teiste eripära.

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks kõikidele koolis töötavatele ja õppivatele inimestele.
eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida, koostööd teha ja omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda.
eTwinningu tegevusi Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
eTwinningu kohta saab rohkem lugeda etwinning.net
facebook.com/etwinning


RAKVERE GÜMNAASIUMI 1. - 5. KLASSIDE 
OSALEMINE ETWINNINGU PROJEKTIDES:


Õppeaasta 2019/2020

Projekt "Miniprojekt: emakeelsed tähestikulaulud (-luuletused)"
Aeg: veebruar-märts 2020
RG osalejad: 2.a, 2.b, 2.c ja 2.d klass
Osalevad riigid: Itaalia
Õpilased tutvustavad lühidalt enda riiki, kooli ja emakeelt. Partnerid jagavad omavahel emakeelsete tähestikulaulude (või -luuletuste) video- või helifaile. Nii tutvutakse erinevate riikide ja nende keelega.


Projekt "Minu Eestimaa"
Aeg: 2019/2020 
RG osalejad: 4.a klass ja õp Mare Kütt
Õpilased tutvustavad oma kodukohta (linna/asulat ja maakonda) videovestluses projekti partnerile nii, et maakonna ega kodukoha nime ei mainita. Projektipartner peab arvama, mis maakonnas ja linnas /asulas see kool asub.
Tutvustusest tehakse ka helifail ja viktoriin, mille lingid pannakse eTwinningu keskkonda.
Projekt on loodud koostööks Eesti koolidega erinevatest maakondadest.

Õppeaasta 2018/2019
Projekt "Lugude jutustamine mängude kaudu"
Aeg: sügis-kevad 2018/2019
RG osalejad: 5.b ja õp Vesta Rahuoja
Selles projektis osalesid viis riiki- Islandi. Sloveenia, Portugali, Luksemburgi ja Eesti. Sügisel tegime sõnapilve lemmikmängudest, mis kevadel oleks juba hoopis teistsugune välja näinud. Talvel koostasime Eesti kohta esitluse https://padlet.com/vestarah/Estonia ja Kahoot!-viktoriini https://play.kahoot.it/#/k/b0b4a799-acdb-4ef0-a10d-263310cd634c ning tutvusime partnerkoolide esitlustega ja mängisime Kahoot!-e nende maade kohta. Mais kirjutasime lugusid, mis võiksid juhtuda lemmikmängudes või neid mängides. Neli parimat lugu postitasime projekti lehele.

Kultuuripärandi teemaline "Elu enne internetti"/"Life before Internet"
Aeg: september, 2018 - 7.juuni 2019 
Osalejad: osalevad kõik klassid RG Tallinna tn õppehoonest
Lühikokkuvõte:
2018. aasta - Euroopa kultuuripärandi aasta. 
Rakvere Gümnaasiumi otsustas otsida oma koolist kultuuri ja kultuuripärandit ning seda eTwinningu kaudu tutvustada teiste riikide koolidele. Samas soovisime ka teiste riikide kultuurist rohkem teada. Nii sündiski eTwinningu projekt “Elu enne Internetti”/”Life before Internet”.
Oma koolist leidsime rahvuslikud mustrid ja käsitöö, vanad laulu-tantsumängud, rahvakalendri pühad, rahvatantsud, meie emakeele ilu ja võlu. Kõike seda saime teada ka partnerriikide, Poola ja Hispaania kohta.
Viimasel koolipäeval toimusid algklassidele projektitunnid, kus kokkuvõtvat slaidiesitlust sellest mahukast projektist tutvustasid 5. klasside õpilased.

Meie tegevused projektis:
Eesti tutvustus
Made with Padlet

Mardi- ja kadripäeva kombed

Laulu-, tantsu- ja liikumismängud

Jõulukaunistuste meisterdamine

VASTLAPÄEVA TUTVUSTAMINE
Made with Padlet

Vastlapäeval vurri meisterdamine:

Eesti rahvatants

Meie emakeel - eesti keel

Käsitöö
Pajalappide õmblemine

Kuumaaluste meisterdamine ja kaunistamine

NB! Projektipartnerite tegevusi me oma blogis tutvustada ei saa, sest puudub nende nõusolek.


Õppeaasta 2017/2018
  • "International communication by making friends" - talv, 2018 (4.a Kristi Reineberg, 4.c Külli Tropp, inglise keele õpetajad Vesta Rahuoja, Liina Lillepalu)

Me osalesime E-twinningu projektis „International communication by making friends”. See koosnes kolmest osast.
I Kirjad. Pidime kirjutama inglise keeles enda hobidest, perest, kodust. Õpetaja Vesta ja Liina kontrollisid jutud üle ja parandasid vead. Kirjutasime puhtandid ja kaunistasime kaardid. Valmis tööd saatsime Hispaaniasse, Türki ja Itaaliasse. Saime neilt ka vastused. Oli huvitav lugeda.
II. Pidime tegema postrid sõprusest. Töötasime rühmades. Kokku kleepisime ühe suure postri. Jäime oma tööga väga rahule.
III Kooli tutvustav video. Seda oli väga huvitav teha.

Meile meeldis see projekt väga! Huvitav oli vaadata teiste riikide töid, õppisime palju uusi inglisekeelseid sõnu.

Kokkuvõtte tegid Andero Aigla ja Max Kristofer Pajupuu 4.a klassist


  • "ABC in songs and pictures" - talv-kevad, 2018 (2.a Mare Kütt, Vesta Rahuoja, Liina Lillepalu) 
Osalevad riigid: Eesti, Hispaania, Serbia, Portugal.
Tutvustame ennast ja eesti tähestikku -VIDEO.
Tähestikulaul eesti keeles - VIDEO.
Tähestikulaul inglise keeles - VIDEO.
Toimus skype-kohtumine partnerkooliga Serbiast.

Õppeaasta 2016/2017
  • "Christmas card"- november/detsember 2016 (3. a Kristi Reineberg)" 
Õppeaasta 2015/2016
  • "Sügise märgid sügise sünnipäeval" - sügis, 2015 (2.b P-R Pukk, 5.a M.Kütt)
Kvaliteedimärk selle projekti eest SIIN.
  • "Minu kooli top5 ruumid" - november, 2015 (5.a M. Kütt) 
Õppeaasta 2014/2015
  • "Music and sounds around us" - jaanuar, 2015 (1.b P-R Pukk, 2.b I. Heinaste, 4.a M.Kütt) 
  • Multiprojekt "Tervisepäev meie koolis" - veebruar 2015 (1.b P-R Pukk, 4.a M. Kütt) 
Õppeaasta 2013/2014
  • "A European Winter" - november, 2013 (4.a P-R Pukk) 
  • "My Hometown" - kevad, 2014 (3.a M. Kütt, 5.a P-R Pukk, inglise keele õpetajad Liina Lillepalu, Vesta Rahuoja)