esmaspäev, 31. august 2020

Covid-19 leviku tõkestamise olulisemad ennetusmeetmed Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoones

Hea õpilane ja lapsevanem!

Algav õppeaasta ei ole päris sarnane varasematega. COVID-19 pole kahjuks kadunud ning seetõttu võib algaval õppeaastal ette tulla ka ootamatusi ja vajadust õppetööd korrigeerida. Seega, palun teilt nii praegu kui ka kogu õppeaasta vältel kannatlikku meelt ja paindlikkust. 

Praegune olukord lubab õppeaastat alustada traditsiooniliselt. Kooliaasta algab kontaktõppega, kuid peame olema vajadusel valmis minema kas osalisele või täielikule distantsõppele.

COVID-19 levik on toonud muutused koolikorraldusse. Kõige olulisem on aga ennetustöö ning soovime teile südamele panna järgmist:

Kooli palume saata ainult terved lapsed. Palume kõikidel suhtuda vastutustundlikult enda ja teiste tervisesse ning jätta haigustunnustega lapsed koju.  Palavik, nohu, kurguvalu, köha, maitse- ja lõhnataju kadu või halb enesetunne on piisavaks puudumise põhjuseks. Kooliõde ja õpetajad jälgivad, et haigusnähtudega lapsed ei tuleks kooli, suunavad haige lapse koju ning teavitavad vanemat. Enesetunde halvenedes koolipäeva jooksul tuleb kohe pöörduda kooli õe või klassijuhataja poole.

Palume vanematel oma lapsi kooli tuues või vastu tulles koolimajja mitte siseneda (va 1. klassi ja uute õpilaste vanemad). Erandiks on ka juhud, kui õpetaja või koolitöötaja kutsub teid koolimajja (arenguvestlused, kohtumised jm).

- Väga oluline on käte pesemine vee ja seebiga. Lihtne reegel hea tervise tagamiseks! Silmi, nina ja suud katsuda vaid puhaste pestud kätega.

- Koolimajja on paigutatud käte desinfitseerimisjaamad sissepääsude juurde. Ka klassiruumides on desinfitseerivad vahendid, kuid igal õpilasel võiks kotis olla ka enda desinfitseeriv vahend käte puhastamiseks.

- Vahetundides viibivad õpilased õues, palun tagada vastav riietus. 

- Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues.

Covid-19 leviku tõkestamise olulisemad ennetusmeetmed Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoones

1.     Koolimajas on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid kolme põhilise sissepääsu vahetus läheduses vastava eristava infoga. Söökla ees ja sees ning kolmes tualettruumis on õpilastel võimalik käsi pesta sooja vee ja seebiga, kasutusel on ühekordsed paberrätikud. Sooja veega varustatud pesemiskohad on varustatud kätehügieeni plakatitega.

2.     Tagatud on ventilatsioon ning regulaarne ruumide tuulutamine vahetundide ajal.

3.     Märgkoristus ja puutepindade puhastamine toimub kogu koolipäeva jooksul. Kõigis õppetöö ruumides on käte desinfitseerimiseks ja pindade puhastamiseks vajalikud vahendid. Kooli töötajatele on tagatud isikukaitsevahenditena ühekordsed maskid ning kummikindad. Välisuste juures on prügikastid kasutatud isikukaitsevahenditele.

4.     Õpilaste koolimajja sisenemine ja väljumine on hajutatud kolme erineva sissepääsu  vahel. Klasside koolipäeva algusajad on hajutatud. Alates kella 9st saab koolimajja siseneda ainult peasissepääsu kaudu. Raamatukogu kasutavad ainult õpilased ja kooli töötajad. Võõraste inimeste ja ka vanemate sissepääsu koolimajja piiratakse.

5.     Garderoobis hoiustatakse ühes boksis ühe klassi rõivaid ja jalanõusid. Ülejäänud klassid hoiustavad rõivad ja jalanõud oma klassiruumis.

6.     Kõigil 1.-5. klassi õpilastel on oma koduklass. Igal klassil on oma klassiõpetaja, põhiainete tunnid toimuvad ühes klassiruumis. Pikapäevarühma töö on korraldatud võimalikult hajutatult. Suur osa huviringidest alustab tööd oktoobris.

7.     Söömine toimub hajutatult kahe tunni jooksul. Toitu jagavad söökla töötajad.

8.     Vahetunnid toimuvad ilusa ilmaga õues, turvalisuse tagamiseks piiratakse hoovis parkimist. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues iga ilmaga.

9.     Kooli töötajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju. Kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õpilane suunatakse distantsõppele.

10.  Teabevahetuseks kasutatakse kokkulepitud teavitamise kanaleid (e-Kool, blogid, vanemate e-aadresside listid, kooli koduleht). Kooli õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas sissepääsude juures.

Võimalikele nakatumistele reageeritakse juhtumipõhiselt ja nii Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi kui Rakvere Linnavalitsuse soovitusi järgides.

RAKVERE GÜMNAASIUMI KODULEHE INFO

See, kui hästi me ebatavaliste oludega kooliaasta jooksul toime tuleme, sõltub meist kõigist
- igast lapsest, igast õpetajast ja igast lapsevanemast.


Oleme ettevaatlikud ja hoiame üksteist. Olge terved!

esmaspäev, 24. august 2020

ÕPPEAASTA AVAAKTUSED

2020/2021. õppeaasta avaaktused toimuvad 

Vabaduse tn koolimaja aulas teisipäeval, 1. septembril
järgmistel aegadel:
kell 8.30 -    6. - 8. klass,
kell 9.30 -    9. - 11. klass,
kell 11.00 -  2. -5. klass,
kell 13.00 -  1. ja 12. klass.

Klassijuhataja tunnid toimuvad järgmistes Vabaduse tn õppehoone ruumides:
1.A – Krista Asafova, ruum 115
1.B – Maarika Trofimov, 
ruum 116
1.C – Katre Liivanurm, 
ruum 102
1.D – Heli Reineberg, 
ruum 117

2.A – Kristi Reineberg, 
ruum 212
2.B – Tea Teder, 
ruum 214
2.C – Külli Tropp, 
ruum 310
2.D – Inge Korka, 
ruum 308

3.A - Pille-Riin Pukk, 
ruum 210
3.B – Inga Heinaste, 
ruum 312
3.C – Rutt Tubli, 
ruum 313
3.D – Eleriin Raid, 
ruum 113

4.A – 
ruum 209
4.B – Aime Borissov, 
ruum 314
4.C – Eve Kübarsepp, 
ruum 309
4.D – Malle Kempi, 
ruum 121

5.A – Mare Kütt, 
ruum 122
5.B – Ly Unt, 
ruum 213 
5.C - Kristiina Lepik, ruum 211

Kohtumiseni!
teisipäev, 11. august 2020

Õpikute laenutamine 2020/2021. õppeaastaks

Tallinna tn õppehoones

NELJAPÄEV, 27. august 2020

9.00 – 10.30 4.A klass
10.45 – 12.00 4.B klass
12.15 – 14.00 4.C klass
14.15 – 15.00 4.D klass

REEDE,28. august 2020

9.00 – 10.45 5.A klass
11.00 – 12.45 5.B klass
13.00 – 14.45 5.C klass


Koroonaviirusega nakatumise ennetamiseks on lubatud raamatukogus viibida korraga kuni kümnel inimesel.
1.-3. klassi õpilased saavad õpikud kätte 2. septembril klassijuhatajalt.
Info tel 3243 429.

6.-12. klassi õpikute laenutamine Vabaduse tänava õppehoones SIIN