Reede, 20. mai 2022

Saame tuttavaks 7

Lõppemas on meie seitsmes koolinädal Eestis ja Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone õpilastena. 

Suurem osa õpetajatest on  juba vanad tuttavad. Kohtusime uue õpetaja Alariga.

Paljud tunnid toimusid õues (tunniplaan). Koolinädal oli huvitav. 16.-20. maini oli Eestis õuesõppenädal ning ka meie osalemise. Osalesime koos eesti klassidega õuesõppenädalal, sest Rakvere Gümnaasium osaleb aktiivselt Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku töös. 

Rakvere Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate õuesõppenädala tegevused on Padleti ühistahvlis. Vaata õuesõppenädala kokkuvõtet SIIT.

Sellel nädalal tegime kokkuvõtteid sellest, mida 13. mail Palmses nägime ja mida uut õppisime.


Esmaspäeval meisterdasid 3.-4. klassi tüdrukud käsitöötunnis koos 5.a klassi tüdrukutega nahaga kaetud topse. 

Teisipäeval käisime Liliiaga kunstitunnis õues joonistamas.3.-4. klassi õpilased käisid eesti keelt õues õppimas. Enel tegi meile Actionboundi äpis õpperaja. Ka kolmapäevane inglise keele tund Vestaga möödus õues õppides. Kolmapäeval ja neljapäeval käisime õues õppimas Kristina ja Nataliaga. 

Kehaline kasvatus on kogu aeg õues olnud. Nii ka seekord. Alar ja Merle tegid meile korraliku treeningtunni, nii et pärast tundi klassi jõudes olime päris väsinud.19. mai on meie jaoks oluline, sest sel päeval tähistakse ülemaailmselt rahvusliku tikitud särgi ehk võšõvanka päeva. Sellega hoiame au sees rahvariiete kandmist ning väärtusteme oma rahvuskultuuri.
Meie tegime sel päeval samuti võšõanka kunsti, kuid seekord paberi ja pliiatsiga.Traditsiooniks on saanud see, et reedeti õpime koolimajast väljas. Täna käisime Rakvere linnuses ajalootunnis. 


16.-20. mai õuesõppenädal "Õue kogu nädalaks"

Rakvere Gümnaasium on aktiivne Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku liige juba mitmeid aastaid ning kõigist eelnevatest õuesõppepäevadest osa võtnud. Seepärast ei tekkinud selle kevade õuesõppenädalal osalemise kohta kahtlustki.
Sel korral oli õuesõppenädala jaoks eraldi ühiskalender, kuhu õpetajad oma tunnid kirja panid. 
Padleti veebitahvlil saab tutvuda erinevate põnevate õuesõppe tundidega. Ka 1.-4. klassi ukraina lapsed ei jäänud kõrvale, vaid said toreda uue kogemuse võrra rikkamaks. 

NB! Kogu info nägemiseks keri paremalt vasakule, tulbas liikudes keri ülavalt alla.Tartu Ülikooli Liikumislabor kutsus osalema kevadisel üleriiklikul õuesõppenädalal „Õue kogu nädalaks“, mis toimus 16.05-20.05.2022.  Kui varasemalt  korraldati õuesõppepäevi, siis sellel korral otsustati kutsuda koole õue õppima kogu nädalaks. Seda just sellepärast, et ikka kõigil oleks võimalus vähemalt korra nädala jooksul õues õppimas käia. Nüüd oli aga aeg kutsuda uuesti oma klass või hoopis koolipere kampa ning korraldada üks põnev ja õhinat täis õuesõppenädal.

Esmaspäev, 16. mai 2022

TULE FOTONÄITUSELE!

Rakvere linna 720. sünnipäevaks valmis Rakvere Gümnaasiumi õpilastel linnale kingituseks näitus „Väge täis Rakvere“.
Tallinna tänava õppehoone fuajee akendel eksponeeritakse 60 fotot, millel on kujutatud meie linn vaadatuna läbi õpilaste silmade.
Näitus on avatud 16. maist ning jääb huviliste vaatamiseks kuni 3. juunini.
Alates 6. juunist kuni 12. juunini saab näitust vaadata Vabaduse tänava õppehoone raamatukogu akendel.
Olete oodatud vaatama!


Reede, 13. mai 2022

KEVADKONTSERT JA KEVADNÄITUS

 12. mail toimus peamaja aulas kooli kevadkontsert. 
VAADA SAI KA KEVADNÄITUST.


Saame tuttavaks 6

Küll aeg läheb kiiresti. Juba kuus nädalat oleme Eestis koolis käinud. Isegi koolitoiduga oleme harjunud, enam ei pelga meie jaoks võõrad sööke. 

Meie õpetaja Liliial on palju tööd, et kõigi õpilaste erinevatel õppekavadel järge hoida. Ta valmistab ette suure hulga tunde. Abiks on tal ukraina õppematerjalid. Klassis on ka 15 tahvelarvutit. Liliia saadab meile tunnimaterjale Google Classroomi, pea kõigil lastel on oma konto. Nii saab iga laps õppida omas tempos. 

Päris iga päev kõik lapsed koolimajas ei ole. Mõned lapsed õpivad distantsõppes Ukraina koolis, koolimajas käivad tunnivabadel päevadel, eesti keele tundides ning tulevad meiega kaasa õppekäikudele. 

Sellel nädalal oli selline tunniplaan

Eesti keelt õpetab ikka Enel, inglise keelt Vesta ja Iiris, käsitööd Virge ja tehnoloogiat Kaarel. Kehalise kasvatuse tunde annavad õpetajad järgemööda, Natali ja Kristinaga käime jalutamas ja linnaga tutvumas, halva ilmaga teeme midagi huvitavat koolimajas. Kadi teeb tunniplaani ning korraldab õppekäike.

Teisipäeval aitasime 8.c klassi õpilast Marellet tema loovtööga, kui ta andis meile kehalise kasvatuse tundi. Õpetaja Merle juhendamisel mõtles ta välja liikumismänge ning meie olime mängimiseks head katsejänesed. 
Sel nädalal oli koolis projektinädal "Politseinik nädalaks kooli". Ka meie saime sellest osa. Kolmapäeval oli 1.a, 1.b ja 1.c klassil külas politsei teenistuskoerad ja nende juhid. Kahjuks hakkas enne kohtumist vihma sadama ning seepärast pidid 1.-2. klassi õpilased koertega kohtuma aulas. 
Neljapäeval oli piirkonnapolitseinik Aleksei Osokin meil külas terve tunni, oli inimeseõpetuse tund. Saime oma küsimustele vastused ning palju rohkem teada Eesti kohta. Aleksei lubas meile tuua liiklusaabitsad, need saame kätte esmaspäeval.Sellel nädalal õpetasid Natalia ja Kristina meile lihtsat programmeerimist. Õppisime kasutama Bee-Bot roboteid. Väga lõbusad tunnid olid. Panime robotid isegi koos tantsima. 
Reedel käisime õppekäigul Palmse mõisas. Seal oli meil Eesti ajaloo tund, kus tutvusime mõisa härrasrahva ja moonakate eluga. Saime sõita ponikaarikuga. Ning päeva lõpetuseks pidasime piknikku. 


Projektinädala „Politseinik nädalaks kooli“ kokkuvõte

9.-13. maini toimus kooli Tallinna tänava õppehoones projektinädal „Politseinik nädalaks kooli“. Meiega veetis koolinädala Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Aleksei Osokin. 

See projekt oli suurepärane võimalus kaasata politsei meie kevadisse kooliellu. Politseiniku kohalolek tundides ja vahetundides ning otsene suhtlus meie õpilastega andis noortele vahetu võimaluse saada vastuseid praktikult ja elust enesest ning mõista seoseid oma teadmiste ja valikute ning eluliste tagajärgede vahel.

Suur tähelepanu oli möödunud nädalal laste liiklusohutusel. Politseinik osales 3. klasside jalgratta juhtimisõigust taotlevate laste teooriaeksamitel. Õpilastel oli võimalus koos Alekseiga segadust tekitavaid olukordi läbi arutada. Lapsi ootavad ees õppesõidud ning 30. mail sõidueksam, kus politseinik taas kohal on.

Teisipäeva hommikul viis politsei koos eripedagoog-nõustaja Siiriga läbi liiklusvahendite ja liikluseeskirjade täitmise ennetavat kontrolli. Kontrolliti õpilaste jalgrattaid, tõukerattaid ja turvavarustuse kasutamist. Suures pildis võis olukorda pidada rahuldavaks, vajadusel tuletati meelde eeskirjad ja kõik ratastega kooli tulnud õpilased said kaasa ratturi meelespea kaitsevarustuse ja rataste tehnilise seisukorra kontrollimiseks. Ekooli kaudu saadeti vastav info ka lastele ja lapsevanematele. Tuletati meelde, et laste ohutuse tagamiseks tuleb enne rattahooaja alustamist kindlasti vaadata üle laste sõiduvahendite tehniline seisukord, tuletada meelde liikluseeskirjad ja jälgida kiivrite kasutamist.

Kolmapäeval oli kooli esimestel klassidel ja meie Ukraina klassil võimalik saada teada sellest, millist tööd teevad politseis koerad ning millised sarnasused või erinevused on politseikoertel ning meie kodustel lemmikutel. Kooli külastasid koerajuhid Siiri ja Tarmo ja nende neljajalgsed kolleegid Vaico ja Jack. Rõõm oli näha, kui tublid kuulajad oskasid olla meie kooli kõige nooremad ja kui palju nad tahtsid küsida ja sel teemal kaasa rääkida.

Vastavalt vajadusele arutas politsei noortega väiksemates rühmades parematest ja halvematest valikutest konfliktide lahendamisel või meelemürkidega seotud ahvatluste puhul. Analüüsitud sai seda, kui oluline on võtta vastu otsuseid oma peaga ning millised võivad olla mõtlematute valikute tagajärjed.

Neljapäeval kohtus politseinik meie Ukraina klassiga ning lisaks tutvustas politseitööd 2b ja 3c klassis.

Reedel oli 5. klasside noormeestel avatud ruumi meetodil võimalik omandada infot ja mõelda kaasa erinevate tubakatoodete teemal. Rühmatööde käigus panid noored kirja oma mõtted tubakoodete mõjust ning ideed sellest, mis aitaks noori tubakatoodetest eemal hoida. Kai Kadarik, sotsiaalpedagoog