Õpetajad

KLASSID JA KLASSIJUHATAJAD 2021/2022. õppeaastal:
1.a klass Mare Kütt (ruum 123) - marekutt@rakgym.edu.ee
1.b klass Ly Unt (ruum 121) - lyunt@rakgym.edu.ee
1.c klass Kristiina Leppik (ruum 122) - kristiinaleppik@rakgym.edu.ee
2.a klass Krista Asafova (ruum 221) - kristaasafova@rakgym.edu.ee
2.b klass Maarika Trofimov (ruum 215) - maarikatrofimov@rakgym.edu.ee
2.c klass Katre Liivanurm (ruum 315/320) - katreliivanurm@rakgym.edu.ee
2.d klass Heli Reineberg (ruum 316) - helireineberg@rakgym.edu.ee
3.a klass Kristi Reineberg (ruum 216) - kristireineberg@rakgym.edu.ee
3.b klass Tea Teder (ruum 219) - teateder@rakgym.edu.ee
3.c klass Külli Tropp (ruum 314) - kullitropp@rakgym.edu.ee
3.d klass Inge Korka (ruum 105) - ingekorka@rakgym.edu.ee
4.a klass Pille-Riin Pukk (ruum 217) - pilleriinpukk@rakgym.edu.ee
4.b klass Inga Heinaste (ruum 218) - ingaheinaste@rakgym.edu.ee
4.c klass Rutt Tubli (ruum 220) - rutttubli@rakgym.edu.ee
4.d klass Elerin Raid (ruum 106) - elerinraid@rakgym.edu.ee
5.a klass Maria Mironova (ruum 120) - mariamironova@rakgym.edu.ee
5.b klass Aime Borisov (ruum 124) - aimeborisov@rakgym.edu.ee
5.c klass Eve Kübarsepp (ruum 125) - evekubarsepp@rakgym.edu.ee
5.d klass Malle Kempi (ruum 317) - mallekempi@rakgym.edu.ee

VÕÕRKEELED:
Vesta Rahuoja (ING, ruum 319) - vestarahuoja@rakgym.edu.ee
Liina Lillepalu (ING, ruum 320) - liinaudurand@rakgym.edu.ee
Epp Kruuse (ING, ruum 318) - eppkruuse@rakgym.edu.ee

KEHALINE KASVATUS (võimla):
Alar Madilainen - alarmadilainen@rakgym.edu.ee
Merle Tammre - merletammre@rakgym.edu.ee
Kalju Pluutus - kaljupluutus@rakgym.edu.ee

KUNST, MUUSIKA, KÄSITÖÖ, TEHNOLOOGIA:
Krista Lindre (MUUS, ruum 211) - kristalindre@rakgym.edu.ee
Merike Karton (MUUS, ruum 205) - merikekarton@rakgym.edu.ee
Martin Kink (TEH, ruum TÖÖ)- martinkink@rakgym.edu.ee
Kaarel Merilo (TEH, ruum TÖÖ)- kaarelmerilo@rakgym.edu.ee
Virge Tambi (KÄS, ruum KÄS) - virgetambi@rakgym.edu.ee

JUHTKOND:
direktor Riina Veidenbaum (tel 5285 808) - riinaveidenbaum@rakgym.edu.ee
õppealajuhataja Kadi Kruusmaa (tel 5347 0985) - kadikruusmaa@rakgym.edu.ee
huvijuht Kristina Hüüs (tel 5248 064) - kristinahuus@rakgym.edu.ee
infojuht Sirje Trahv (tel 5326 4860) - sirjetrahv@rakgym.edu.ee
majandusjuhataja Alev Männik (tel 5341 5221) - alevmannik@rakgym.edu.ee

TUGISPETSIALISTID:
sotsiaalpedagoog Kerli Budrikas (tel 5137 665) - kerlibudrikas@rakgym.edu.ee
eripedagoog-nõustaja Siiri Roosla (tel 5349 6839)   - siiriroosla@rakgym.edu.ee
logopeed Hannely Mikker - hannelymikker@rakgym.edu.ee
abiõpetaja Marge Kruusimägi - margekruusimagi@rakgym.edu.ee
abiõpetaja Iiris Mastõgin - iirismastogin@rakgym.edu.ee
eesti keel võõrkeelena õpetaja Enel Suutre (ruum 119) - enelsuutre@rakgym.edu.ee
jooga/joogateraapia õpetaja Katri Kaldaru - katrikaldaru@rakgym.edu.ee

KOOLITERVISHOIUTEENUS (kooliõde):
õde Tamara Hromenkova (tel 56955567)

RAAMATUKOGU:
Ingela Siniallik, juhataja  (tel 32 53 085) - ingelasiniallik@rakgym.edu.ee
Natalia Novik, raamatikoguhoidja  (tel 32 43 429) - natalianovik@rakgym.edu.ee