Töötajate kontaktid

KLASSID JA KLASSIJUHATAJAD 2023/2024. õppeaastal:
1.a klass Pille-Riin Pukk (ruum 217) - pilleriinpukk@rakverevk.edu.ee
1.b klass Inga Heinaste (ruum 218) - ingaheinaste@rakverevk.edu.ee
1.c klass Rutt Tubli (ruum 220) - rutttubli@rakverevk.edu.ee
1.d klass Janne Jürgenson (ruum 106) - jannejurgenson@
rakverevk.edu.ee
2.a klass Eha Kens (ruum 120) - ehakens@rakverevk.edu.ee
2.b klass Eve Kübarsepp (ruum 125) - evekubarsepp@rakverevk.edu.ee
2.c klass Malle Kempi (ruum 124) - mallekempi@
rakverevk.edu.ee
3.a klass Mare Kütt (ruum 123) - marekutt@rakverevk.edu.ee
3.b klass Ly Unt (ruum 121) - lyunt@rakverevk.edu.ee
3.c klass Annika Mäekivi (ruum 122) - annikamaekivi@rakverevk.edu.ee
4.a klass Krista Asafova (ruum 221) - kristaasafova@rakverevk.edu.ee
4.b klass Maarika Trofimov (ruum 215) - maarikatrofimov@rakverevk.edu.ee
4.c klass Katre Liivanurm (ruum 315) - katreliivanurm@rakverevk.edu.ee
4.d klass Heli Reineberg (ruum 316) - helireineberg@rakverevk.edu.ee
4.u klass Valentyna Kaida (ruum 014) - valentynakaida@rakverevk.edu.ee
5.a klass Kristi Reineberg (ruum 216) - kristireineberg@rakverevk.edu.ee
5.b klass Tea Teder (ruum 219) - teateder@rakverevk.edu.ee
5.c klass Külli Tropp (ruum 314) - kullitropp@rakverevk.edu.ee
5.d klass Inge Korka (ruum 105) - ingekorka@rakverevk.edu.ee
5.u klass Olena Boieva (ruum 317) - olenaboieva@rakverevk.edu.ee

VÕÕRKEELED:
Karin Kuusik (ING, ruum 319) - karinkuusik@rakverevk.edu.ee
Liina Lillepalu (ING, ruum 320) - liinalillepalu@rakverevk.edu.ee
Epp Kruuse (ING, ruum 318) - eppkruuse@rakverevk.edu.ee

KEHALINE KASVATUS (võimla):
Alar Madilainen - alarmadilainen@rakverevk.edu.ee
Merle Tammre - merletammre@rakverevk.edu.ee
Kadi Tammoja - kaditammoja@rakverevk.edu.ee

KUNST, MUUSIKA, KÄSITÖÖ, TEHNOLOOGIA:
Krista Lindre (MUUS, ruum 211) - kristalindre@rakverevk.edu.ee
Merike Karton (MUUS, ruum 205) - merikekarton@rakverevk.edu.ee
Käsitöö ja tehnoloogia tunnid toimuvad uues tehnoloogiakeskuses (Vabaduse 1), keskuse juhataja Martin Kink - martinkink@rakverevk.edu.ee

JUHTKOND:
direktor Riina Veidenbaum (tel 5285 808) - riinaveidenbaum@rakverevk.edu.ee
õppealajuhataja Kadi Kruusmaa (tel 5347 0985) - kadikruusmaa@rakverevk.edu.ee
huvijuht Kristina Hüüs (tel 5248 064) - kristinahuus@rakverevk.edu.ee
infojuht Sirje Trahv (tel 5326 4860) - sirjetrahv@rakverevk.edu.ee
majandusjuhataja Alev Männik (tel 5341 5221) - alevmannik@rakverevk.edu.ee
haridustehnoloog Elve Tänavots - elvetanavots@rakverevk.edu.ee

TUGISPETSIALISTID:
sotsiaalpedagoog Kai Kadarik (tel 5137 665) - kaikadarik@rakverevk.edu.ee
eripedagoog Laura Jaguson (tel 5349 6839) - laurajaguson@rakverevk.edu.ee
logopeed Hannely Mikker - hannelymikker@rakverevk.edu.ee
abiõpetaja Marge Kruusimägi - margekruusimagi@rakverevk.edu.ee
abiõpetaja Pille Pukk - pillepukk@rakverevk.edu.ee
abiõpetaja Kati Moorits - katimoorits@rakverevk.edu.ee
abiõpetaja Keity Konetski - keitykonetski@rakverevk.edu.ee
abiõpetaja Svetlana Fursova - svetlanafursova@rakverevk.edu.ee
eesti keel (täiendav, võõrkeelena) Enel Suutre (ruum 119) - enelsuutre@rakverevk.edu.ee

Psühholoog Merje Õun 

TERVISEKABINET (kooliõde):
Tamara Hromenkova 

RAAMATUKOGU:
Ingela Siniallik, raamatukoguhoidja  (tel 32 53 085) - ingelasiniallik@rakverevk.edu.ee
Natalia Novik, raamatukoguhoidja  (tel 32 43 429) - natalianovik@rakverevk.edu.ee