reede, 13. detsember 2013

Kooli kodukorra muudatus

Lugupeetud õpilased ja vanemad!

Direktori 11. detsembri käskkirjaga nr 1-2/13 muutus Rakvere Gümnaasiumi kodukorra IV jaotise „Nõuded" punkt 9. Uus tekst on järgmine:
9. Kooli on keelatud kaasa võtta ja koolis omada e-sigarette ning tubakatooteid, alkohoolseid jooke, uimasteid, pürotehnikat ja teisi ohtlikke esemeid, aineid.
9.1 Punkti 9 rikkumisest teavitatakse politseid ja/või vanemaid.
Vaata kodukorda tervikuna SIIT.