laupäev, 30. mai 2015

Tegevused 1.- 3. juunini RG Tallinna tn õppehoones

ESMASPÄEV, 1.JUUNI
Toimub 5 tundi tunniplaani järgi.
Pikapäevarühma ei ole.
Koolilõuna tavalisel ajal.
Päeva tegevused:
1) Kõigile huvilistele aulas etendused (aulasse saab tulla koos aineõpetajaga):
- 1.tund 1.c etendus ,,Bremeni linna moosekandid“ ja 3.a ettevõtlusteatri etendus "Päts“
- 2.tund 4.c etendus „Sõnakuulmatud kassipojad“
* Väiksematel õpilastel võtta kaasa padjad ja istuda ette põrandale
2) Ettevõtlike projektide tutvustamine aulas, kus kõik klassid peavad olema kohal:
- 3.t 1.-3. klassi projektid
- 4.t 4.-9. klassi projektid

TEISIPÄEV, 2.JUUNI
Toimub 3 esimest tundi tunniplaani järgi.
Pikapäevarühma ei ole.
Söögivahetunnid on nihutatud ühe tunni võrra ettepoole (1.-3. klassid söövad pärast 2. tundi, 4.-9. klassid pärast 3. tundi)
Päeva tegevused:
10.45 - 12.10 huviringide koostööpäev.
TÖÖTUBADE KÜLASTUSED
PILDID 

KOLMAPÄEV, 3.JUUNI
Koolilõunat ei ole.
Aktused:
kell 8.30 on 1.-2. klassid
kell 9.30 on 3.-4. klassid
kell 10.30 on 5.-8. klassid
Pidulik riietus, koolimüts, märk.
Klassijuhatajatunni aja määrab klassijuhataja.