teisipäev, 31. august 2021

Head 1.-5. klasside õpilaste vanemad!

COVID-19 levik on toonud muutused koolikorraldusse. Kõige olulisem on aga ennetustöö.

Soovime teile südamele panna järgmist.

PALUME KOOLIMAJJA MITTE SISENEDA.
Võõrastel isikutel sh lapsevanematel on koolimajas viibimine lubatud ainult eelneval kokkuleppel kooli töötajaga. Palun andke oma tulekust ette teada klassijuhatajale või vastavale koolitöötajale. Palun meid külastades kanda maski, puhastada käsi ning hoia distantsi!
2.-5. klassi lapsed oskavad ise oma klassiruumi minna. Soovige neile head koolipäeva õues. Leppige lapsega kokku, et koolipäeva lõpus ootate teda õues.
1.-3. septembril on koolimajja lubatud ainult 1. klasside õpilaste vanemad. 6.-10. septembrini on 1. klassi õpilastele korraldatud vastuvõtt õues peaukse ees.

PALUME KOOLI SAATA AINULT TERVED LAPSED.
Mistahes haigustunnuste korral peavad jääma koju kõik inimesed. Haigustunnustega lapsed saadetakse viivitamatult koju tagasi.

PALUME LASTEL KOOLI TULLA 10 MIN ENNE TUNNI ALGUST NING LAHKUDA KOHE PÄRAST KOOLIPÄEVA LÕPPU.
Kui lapsel on vaja koolimajja tulla varakult, siis tuleb tundi oodata raamatukogus. Praegu ei saa sõpradega koolimajas sees hommikuti ja pärast tunde mängida. Sõpradega saab suhelda ja mängida õues ning kodus.

PALUME AUTODEGA SISEHOOVI MITTE SÕITA.
Väravad on suletud, et tagada siseõuest koolimajja sisenevate ja õues mängivate laste turvalisus.

PALUME UUENDADA EKOOLIS OMA KONTAKTANDMED.
Teabevahetuseks kasutatakse eKooli.

 Oleme koolielu korraldamisel lähtunud HTM soovitustest. 

  • Koolimajja sisenemine ja garderoobide kasutamine on hajutatud.
  • Sissepääsude juures on käte desinfitseerimisjaamad. Ka klassiruumides on olemas desinfitseerivad vahendid.
  • Tundide algusajad on hajutatud.
  • Söögivahetunnid on hajutatud.
  • Garderoobid on hajutatud.
  • Koolimajas on hooldatud ja töökorras ventilatsioon. Klassiruume tuulutatakse avatud akna kaudu.
  • Kõigil klassidel on oma koduklass. Nii palju kui võimalik on õppetöö korraldatud mullides ehk kindlates rühmades.
  • Vahetundides viibivad lapsed õues. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues. Palume lastele tagada ilmastikule sobiv õueriietus.

Algaval õppeaastal võib ette tulla ka ootamatusi ja vajadust õppetöö korraldust muuta. Palume teilt nii praegu kui ka kogu õppeaasta vältel kannatlikku meelt ja paindlikkust. 

Hoiame üheskoos viiruse eemal ja koolid avatud.

Koolipere tänab teid!