kolmapäev, 7. juuni 2023

LÕIMUMISPÄEV UBJA KÜLAKESKUSES

Esmaspäeval, 05. juunil käisid 3.u, 4.u  ja 4.c, 4.d õpilased Ubja külakeskuses.
Nii eesti kui ka ukraina kodukeelega lastel oli võimalus õppida, saada teadmisi erinevates õpitubades.


Eesti Punane Rist õpetas läbi praktilise tegevuse, kuidas ennast ja sõpra aidata erinevates olukordades. 
Toimus põnev ja seikluslik fotojaht, kus lapsed olid väiksemates gruppides. Antud ülesanne pani nende loovuse tööle, üheskoos mõtlema/otsustama, tegutsema, kasutama piltide tegemiseks oma nutioskusi ja saada mälestuseks pilte. Neid pilte vaadati päeva lõpus kõik koos.


Seiklusorienteerumine toimus külakeskuse territooriumil. Lastel oli võimalus meeskonnatööna läbida kontrollpunktid, kus tuli ülesandeid lahendada. Raja läbimisel said endale eluks vajalikke oskusi juurde (nt: kuidas metsas ellu jääda, kuidas matkasõlmi teha, miks on meil teadmisi ja oskusi vaja ja palju muud üllatuslikku). Õpituba viis läbi Ubja Noortekeskus.

 

MTÜ Sõmeru Start viis läbi tehnoloogiaalase õpitoa, mis toimus mobiilses õpikojas. Õpitoa eesmärgiks oli tutvustada noortele metalli-ja puidusektori ameteid, töövõtteid, töövahendeid ning pakkuda käed-külge viisil võimalust katsetada ametitega seotud tööülesandeid, et tõsta noorte teaduse, tehnoloogia-ja insenerivaldkondadega seotud karjääriteadlikkust ning konkurentsivõimet. Oli huvitav, hariv ja päikseline päev!