neljapäev, 5. november 2015

Hommikuti pudrule!

Hommikuputru hakatakse õpilastele pakkuma meie kooli Tallinna tn õppehoones. Vabaduse tn õppehoones soovijate vähesuse tõttu hommikupudru tellimise võimalust ei ole.
Tallinna tn õppehoones on alates 10. novembrist õpilastel võimalik hommikuti k 7.30- 8.00 putru süüa.  
Hommikupudru toidukorra maksumus on 0,50 €. Novembrikuu hommikupudru maksumus on 7,50 €.  (10.-30.nov 15x0,50). Tasuda palume hiljemalt 10. novembriks, detsembrikuu eest 25. novembriks.
Tasumine hakkab toimuma eelneva kuu 25- ndaks kuupäevaks ettemaksuna P. Dussmann Eesti OÜ Danske Bank  arveldusarvele EE613300333523250004. Selgituse osas palume välja tuua: märksõna ,,RG hommikupuder", lapse nimi ja klass ning info, kui laps sööb ainult kindlatel nädalapäevadel (või kuupäevadel). Maksekorralduse koopia palume anda  sööklasse (abiks võib olla klassijuhataja).