pühapäev, 15. november 2015

KOOLIS KASVAME KOOS (KKK) ehk õhtu avatud koolis

Head vanemad!

Juba teist korda on meil hea meel kutsuda teid õhtule avatud koolis, mis seekord toimub 17. novembri õhtul kell 18.00. Sel korral keskendume õppimist toetavale hindamisele ehk kujundavale hindamisele.

Kell 18.00 ootavad vanemaid aulasse õpetajad ja Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduskeskuse (haridusuuenduskeskus) peaspetsialist Maria Jürimäe, et rääkida õppimist toetavast hindamisest.
Mis on see paljuräägitud kujundav hindamine? Kuidas selline hindamisviis laste arengut toetab? Kas hinded või hinnangud või tagasiside? Kui numbrilisi hindeid ei ole, kuidas siis aru saada, kas laps on oivik või vajab lisaabi? Kuidas oma lapse õppimist toetada? Kas traditsiooniline tunniplaan või üldõpetuse põhimõtted? Kuidas saab kool toetada võimalikult hästi võimalikult kõigi õppijate õppimist?
Kõikidele nendele küsimustele aitab vastuseid leida Maria Jürimäe, kes on üheks autoriks raamatule „Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine“.

Kell 19.00-20.00 saab majas ringi käia, kiigata nii raamatukogusse, võimlasse kui ka käsitöö- ja tehnoloogiaklassidesse, arvutiklassi, juhtkonna ruumidesse või õpetajate tuppa, klassiruumidesse.
Kõikide aineruumide uksed on avatud ning igas ruumis ootab teid selle ruumi perenaine või peremees, et oma õpilaste vanematega tuttavaks saada ning koos arutleda laste arenemise ja kasvamise teemal ning vastata tekkinud küsimustele.
Klassijuhatajad, aineõpetajad, direktor, õppealajuhataja, logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja abiõpetaja on sel õhtul tööl ning ootavad teid.


KOHTUMISENI, SEST KOOLIS KASVAME KOOS!