Reede, 13. mai 2022

Projektinädala „Politseinik nädalaks kooli“ kokkuvõte

9.-13. maini toimus kooli Tallinna tänava õppehoones projektinädal „Politseinik nädalaks kooli“. Meiega veetis koolinädala Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Aleksei Osokin. 

See projekt oli suurepärane võimalus kaasata politsei meie kevadisse kooliellu. Politseiniku kohalolek tundides ja vahetundides ning otsene suhtlus meie õpilastega andis noortele vahetu võimaluse saada vastuseid praktikult ja elust enesest ning mõista seoseid oma teadmiste ja valikute ning eluliste tagajärgede vahel.

Suur tähelepanu oli möödunud nädalal laste liiklusohutusel. Politseinik osales 3. klasside jalgratta juhtimisõigust taotlevate laste teooriaeksamitel. Õpilastel oli võimalus koos Alekseiga segadust tekitavaid olukordi läbi arutada. Lapsi ootavad ees õppesõidud ning 30. mail sõidueksam, kus politseinik taas kohal on.

Teisipäeva hommikul viis politsei koos eripedagoog-nõustaja Siiriga läbi liiklusvahendite ja liikluseeskirjade täitmise ennetavat kontrolli. Kontrolliti õpilaste jalgrattaid, tõukerattaid ja turvavarustuse kasutamist. Suures pildis võis olukorda pidada rahuldavaks, vajadusel tuletati meelde eeskirjad ja kõik ratastega kooli tulnud õpilased said kaasa ratturi meelespea kaitsevarustuse ja rataste tehnilise seisukorra kontrollimiseks. Ekooli kaudu saadeti vastav info ka lastele ja lapsevanematele. Tuletati meelde, et laste ohutuse tagamiseks tuleb enne rattahooaja alustamist kindlasti vaadata üle laste sõiduvahendite tehniline seisukord, tuletada meelde liikluseeskirjad ja jälgida kiivrite kasutamist.

Kolmapäeval oli kooli esimestel klassidel ja meie Ukraina klassil võimalik saada teada sellest, millist tööd teevad politseis koerad ning millised sarnasused või erinevused on politseikoertel ning meie kodustel lemmikutel. Kooli külastasid koerajuhid Siiri ja Tarmo ja nende neljajalgsed kolleegid Vaico ja Jack. Rõõm oli näha, kui tublid kuulajad oskasid olla meie kooli kõige nooremad ja kui palju nad tahtsid küsida ja sel teemal kaasa rääkida.

Vastavalt vajadusele arutas politsei noortega väiksemates rühmades parematest ja halvematest valikutest konfliktide lahendamisel või meelemürkidega seotud ahvatluste puhul. Analüüsitud sai seda, kui oluline on võtta vastu otsuseid oma peaga ning millised võivad olla mõtlematute valikute tagajärjed.

Neljapäeval kohtus politseinik meie Ukraina klassiga ning lisaks tutvustas politseitööd 2b ja 3c klassis.

Reedel oli 5. klasside noormeestel avatud ruumi meetodil võimalik omandada infot ja mõelda kaasa erinevate tubakatoodete teemal. Rühmatööde käigus panid noored kirja oma mõtted tubakoodete mõjust ning ideed sellest, mis aitaks noori tubakatoodetest eemal hoida. Kai Kadarik, sotsiaalpedagoog